KONKURS z Językiem Baskijskim!


 

 

3 grudnia obchodzony jest Dzień Języka Baskijskiego. Z tej okazji Koło Naukowe Antropologów "Arcana" przygotowuje kilka wydarzeń. Już teraz zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie związanym z językiem baskijskim. Wyzwanie to polega na przedstawieniu w dowolnej formie literackiej (np. opowiadania) lub artystycznej (np. ilustracja, zdjęcie, krótki film) baskijskiego powiedzenia: Izena duena, da (tłum. To, co ma nazwę, istnieje).

 

 

Prace prosimy wysyłać na adres: kna.arcana@gmail.com. Na zgłoszenia czekamy do 1 grudnia 2019 r. Planowana data ogłoszenia wyników: 5 grudnia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykład gościnny na Etnologii


 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na wykład dr Adriana Mianeckiego pt: Zabójstwo smoka. Elementy mitu założycielskiego w polskim folklorze tradycyjnym. Wykład odbędzie się 25 listopada o godz. 13:00 w naszym Instytucie w sali nr 30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie z cyklu Ścieżki Antropologii Współczesnej


 

 

Studenckie Koło Naukowe Etnologów zaprasza na wykład „Rdzenna ludność Amazonii pozostająca w dobrowolnej izolacji”, który wygłosi mgr Paweł Chyc – antropolog zajmujący się etnologią i historią Indian Amazonii.

 

 

 

 

Strona wydarzenia

 

 

 

Wykład obędzie się 23 października o godzinie 15:30 w Instytucie Etnologii w sali nr 30. Zapraszamy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie rekrutacyjne KNA Arcana


 

 

 

 

 

Strona o kołach naukowych Etnologii Gdańskiej

 

 

 

Koło Naukowe Antropologów "Arcana" powstało w pierwszej połowie roku 2014. Koło stawia sobie za cel poszerzanie wiedzy naukowej studentów poprzez prowadzenie spotkań dyskusyjnych oraz promowanie i popularyzację etnologii jako atrakcyjnego kierunku studiów prowadzonego na Uniwersytecie Gdańskim (m.in. wśród uczniów szkół wyższych i przyszłych kandydatów na studia).

 


Koło Arcana realizuje m.in. następujące projekty:


- biuletyn skierowany do szkół licealnych: strona EtnoHoryzontów


- organizacja projektów badawczych (w kwietniu 2017: projekt Wielokulturowe Podlasie)


- organizowanie warsztatów ("Dzień Dziecka po japońsku" wraz z Biblioteką Manhattan w Gdańsku), wykładów gościnnych oraz spotkań dyskusyjnych

 

- oraz wiele innych.

 

 

Serdecznie zapraszamy w czwartek 17 października o godz. 17:00!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zasady związane z obecnością na zajęciach


 

 

Zasady związane z obecnością na zajęciach obowiązujące na zajęciach z Etnologii:

 

 

1) Zajęcia na kierunku: ETNOLOGIA na Uniwersytecie Gdańskim mają charakter obowiązkowy, co oznacza że w semestrze w ramach jednego przedmiotu dozwolone są maksymalnie 2 nieusprawiedliwione nieobecności.

 

 

2) W przypadku większej niż dozwolona liczby nieobecności, dopuszczenie studenta do zaliczenia przedmiotu jest uzależnione od pozytywnego rozliczenia uzgodnionej z prowadzącą/cym formą odrobienia każdej z nieobecności oraz dostarczenia wiarygodnych usprawiedliwień.

 

 

3) W przypadku osób z Indywidualnym Programem Studiów, konieczna jest obecność na minimum 30% zajęć, tj. przynajmniej na 5 zajęciach w semestrze. Najpóźniej do końca października (semestr zimowy) lub do połowy marca (semestr letni) student ma obowiązek poinformowania każdego z prowadzących zajęcia, na które uczęszcza, o posiadanym IPS oraz musi uzgodnić formę i czas odrobienia potencjalnych nieobecności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmiki promujące nasz kierunek Etnologia i Antropologia Kulturowa UG


 

 

Zachęcamy do zapoznania się nie z jednym, a dwoma filmikami promującymi nasz kierunek.

 

 

 

 

 

 

 

Odsyłamy również do następujących stron: Czym jest Etnologia i Antropologia Kulturowa?, Dlaczego warto studiować Etnologię?, oraz do relacji z naszych badań terenowych.

 

 

 


Informator o studiach 2019/2020


 

 

Jakie przedmioty są  na studiach? Gdzie wyjeżdzają studenci? Kim są wykładowcy? Wszystko na temat studiów etnologii UG znajdziesz w Informatorze o studiach 2019/2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Archiwum wydarzeń - lata 2017-2019

 

Archiwum wydarzeń - rok akademicki 2015/2016

 

Archiwum wydarzeń - rok akademicki 2014/2015