Dlaczego warto wybrać etnologię?

 

 

I choć czasem możemy na chwilę wniknąć
w duszę krajowca i spojrzeć jego oczyma
na otaczający świat, wczuć się w to, co
musi odczuwać, będąc sobą – to jednak
ostatecznym celem jest dla nas wzbogacenie
i pogłębienie własnej wizji świata,
zrozumienie własnej natury,
uczynienie ją doskonalszą.

- B. Malinowski

 

 

 

            Człowiek z natury jest ciekawy świata. Bez względu na to, czy to świat daleki czy bliski, czy przejawia się pod postacią odmiennej kultury, czy też subkultury z sąsiedniej ulicy. Kierunek Etnologia daje nie tylko wiedzę, ale i narzędzia do poznania świata, innych ludzi, kultur, oraz sieci więzi łączących różne społeczności.

 

Podejmując naukę na kierunku etnologia, studenci odbywają także praktyki zawodowe, które obejmują zarówno wyjazdy na badania terenowe, jak i staż w muzeach oraz innych instytucjach kultury. W ostatnich latach miały miejsce wyjazdy grup studentów na Kaszuby oraz ziemie Słowińców, badających niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego. Istnieją również możliwości wyjazdów zagranicznych, w których organizacji nasza kadra bardzo chętnie pomaga (dwa główne kierunki na najbliższe lata to Peru i Japonia). Do tej pory nasi studenci byli w Brazylii, Japonii czy też w Albanii. Etnologia gdańska stawia na młodych, żądnych wiedzy i poznania, ciekawych świata naukowców. Ponadto studenci mają możliwość zaangażowania się w studenckich kołach naukowych, organizujących wykłady monograficzne, konferencje, warsztaty tańca ludowego itp. Studenckie Koło Naukowe Etnologów wydaje także swoje czasopismo TAM TAM, do którego każdy może zgłosić swój artykuł.

 

 

           Absolwenci etnologii przyjmowani są do pracy w instytucjach kultury, ośrodkach społecznych, miejscach, gdzie stawia się na kontakt z ludźmi. W ostatnich latach wykształceni i doświadczeni badacze-etnolodzy są zatrudniani w dużych firmach, prowadzących badania opinii społecznej i rynkowe. Ze względu na otwarty charakter studiów etnolodzy są chętniej zatrudniani w różnych sektorach gospodarki, a dzięki rozwijającemu się programowi studiów doktoranckich Wydziału Historycznego, mogą także kontynuować edukację i rozwijać swoje zainteresowania na uczelni (W roku 2013 przyjęto dwoje doktorantów). Etnologia jest również doskonałym kierunkiem uzupełniającym dla osób, które zamierzają pracować w kontakcie z innymi kulturami.

 

 

 

 

Etnologia i Antropologia kulturowa na portalu kierunki.net.