Studenckie Koło Naukowe Etnologów UG


 

 

Koło powstało z inicjatywy kilkorga studentów etnologii w marcu 2011 roku, ale formalnie początki działań przypadają na listopad 2011 roku. Pierwszą przewodniczącą Koła była Anna Adamczyk, wówczas studentka I roku. Opiekunami koła byli: początkowo dr Małgorzata Rajtar, następnie dr Andrzej Stachowiak, a w 2013/2014 dr Mariusz Kairski. Koło organizuje otwarte spotkania dla wszystkich zainteresowanych etnologią, antropologią kulturową, wielokulturowością. W ramach spotkań odbywają się wykłady, na które zapraszani są doktoranci z ośrodków naukowych całej Polski. W latach 2011-2012 Koło organizowało również projekcje filmowe kina antropologicznego, np. we współpracy z PIA (Polski Instytut Antropologii) oraz GDFF (Gdańsk DocFilm Festival).

 

Koło Naukowe SKNE prowadziło trzy cykliczne projekty :

- Gdańsk miastem wielu kultur
- Ścieżki Antropologii Współczesnej
- TAM TAM

 

Za swoją działalność w roku akademickim 2012/2013 koło otrzymało nagrodę główną w konkursie o Laur Czerwonej Róży.

 

etnokolo.ug@gmail.com // strona SKNE  //  facebook

 

 

 

 

 

 

Studenckie Koło Naukowe Antropologów "Arcana"


 

 

Koło "Arcana" powstało w pierwszej połowie roku 2014, ale zatwierdzone oficjalnie zostało dopiero w czerwcu. Koło stawia sobie za cel poszerzanie wiedzy naukowej studentów poprzez prowadzenie spotkań dyskusyjnych oraz promowanie i popularyzację etnologii jako atrakcyjnego kierunku studiów prowadzonego na Uniwersytecie Gdańskim (m.in. wśród uczniów szkół wyższych i przyszłych kandydatów na studia).


Koło Arcana realizuje m.in. następujące projekty:

- tłumaczenie książki Petera Gowa "An Amazonian Myth and It's History"
- biuletyn skierowany do szkół licealnych: strona EtnoHoryzontów
- organizacja projektów badawczych (w kwietniu 2017: projekt Wielokulturowe Podlasie)

- współpraca nad projektem oraz nadzór nad stroną etnologii gdańskiej
- organizowanie warsztatów ("Dzień Dziecka po japońsku" wraz z Biblioteką Manhattan w Gdańsku), wykładów gościnnych oraz spotkań dyskusyjnych


Na swoje spotkania zapraszamy tych, którzy są ambitni i chcą wynieść ze studiów "jeszcze więcej".

 

 

facebook KNA Arcana  //  blog