System Jakości Kształcenia

 

 

 

Celem Wydziałowego Systemu Jakości Kształcenia jest ciągłe doskonalenie jakości kształcenia studentów na wszystkich rodzajach i formach studiów na Wydziale Historycznym, stałe monitorowanie i analizowanie procesu kształcenia zgodnie z misją UG, która zakłada dbałość o kształcenie w celu zdobywania i uzupełniania wiedzy oraz przygotowanie do pracy zawodowej studentów (Statut UG z 8 czerwca 2006 roku, §5, pkt 3, poz. 1).

 

System jakości kształcenia określa m.in. metody, dzięki którym uczelnia doskonali zapewniany przez siebie poziom edukacji. Jedną z takich metod są np. ankietowe badania jakości kształcenia o charakterze ogólnouczelnianym i wydziałowym, prowadzone wśród studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i kursów dokształcających oraz absolwentów. Ponadto opisuje również przewidywane efekty procesu edukacji (w wymiarze umiejętności i wiedzy) dla studentów i wiele innych wytycznych.

 

 

Dział Jakości Kształcenia na UG

 

System jakości kształcenia na Wydziale Historycznym

 

 

 

 

Zakład Etnologii UG:

 


 

 

Formy i kryteria oceniania efektów kształcenia na kierunku etnologia UG (pdf)