Zadomawianie przestrzeni (konferencja naukowa)

 


 

 

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze i Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego zapraszają na konferencję naukową:

 

 

 

 

 

Łódź, 5-7 grudnia 2018

 

 

Opłata konferencyjna: 450 zł

 

Zgłoszenia: do 15 maja 2018 r.

 

 

Planowana jest publikacja pokonferencyjna w kolejnym numerze czasopisma „Journal of Urban Ethnology”.

 

 

 

O konferencji:

 

Celem konferencji jest zatem rozpoznanie nie tylko starych, ale głównie nowych aspektów i wymiarów zadomawiania, które albo nie zostały zauważone, albo nie zostały należycie wyeksponowane przez badaczy kultury, i w wyniku antropologicznego oglądu mogą zyskać nową perspektywę badawczą. Dlatego proponujemy z perspektywy antropologicznej objąć refleksją proces zadomowiania różnych obszarów: zarówno domu jako mieszkania, jak i przestrzeni pozadomowych, często mających charakter półprywatny, osobisty, zindywidualizowany (np. może to być klatka schodowa, brama kamienicy czynszowej, plac przed blokiem, ulica, kawiarnia, klub seniora, działka, opuszczony budynek, również miejsce pracy: warsztat, biuro, sklep, pracownia itp.).

 

 

Do udziału w konferencji zachęcamy dlatego przede wszystkim etnografów, etnologów, antropologów kultury i folklorystów, również kulturoznawców i historyków, oczekując, że zaprezentują materiały z własnych badań i swoje przemyślenia z badań dotyczących kulturowych wzorów zadomowiania, w tym typowych scenariuszy procesu oswajania zamieszkanej lub zawłaszczonej przez człowieka przestrzeni, jej personalizacji i nacechowania emocjonalnymi więziami.

 

 

Migracje w poszukiwaniu pracy, bezrobocie, tymczasowość zamieszkania, tzw. dwumieszkaniowość oraz siedliska poza miastem, również konsumpcja przestrzeni na styku miasto – wieś to tylko niektóre czynniki wpływające współcześnie na proces zadomowienia. Ich zdiagnozowanie wymaga na tyle szerokiej perspektywy badawczej, by temat zadomowienia nie wyczerpywał się li tylko w spojrzeniu na zachowania społeczne i kulturowe przebiegające na terenie miasta, lecz by uwzględniał również obszary znajdujące się poza miastem, preferujące dziś inne wzory zadomawiania.

 

 

Sugerowana problematyka wystapień:


1. Zadomowienie jako rezultat kulturowych, pokoleniowych oraz indywidualnych strategii budowania znaczeń przestrzeni. Szczególnie interesują nas sposoby zadomawiania przestrzeni przez współczesnych nomadów, ludzi migrujących i bezdomnych.


2. Proces zadomowienia w sytuacjach zerwania i nieciągłości spowodowanych sytuacjami niecodziennymi (np. wojną, powodzią, huraganem, trzęsieniem ziemi, przeprowadzką, eksmisją, remontem, wprowadzką nowych / obcych lokatorów / użytkowników, także świętowaniem).


3. Materialne środowisko człowieka a zadomowienie poprzez rzeczy (działanie rzeczy, życie przedmiotów i życie wśród przedmiotów, powiązania ludzi i rzeczy – rzeczy codziennego użytku, ale też przedmioty ze sfery sacrum oraz pamiątki, fotografie, zabawki itp.).

 

 

 

Zaproszenie na konferencję (format .pdf)

 

 

Oficjalna strona konferencji / wydarzenia


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Japonia w perspektywie transkulturowej  /  Constructing Identity. The Patterns of Japanese Culture

 


 

 

Z okazji tegorocznych Dni Japonii Uniwersytet Warszawski zaprasza na dwie konferencje:

 

 

 

 

 

Konferencja Ogólnopolska Japonia w perspektywie transkulturowej

 

18 październik 2017

 

 

 

Język konferencji: polski

 

Długość wystąpienia: 20 minut

 

Termin zgłoszeń: do 31 lipca 2017

 

Zgłoszenia prosimy kierować na mail: i.nawrocka@uw.edu.pl.

 


Zastanawiając się nad najważniejszą cechą, wyróżniającą japońską kulturę, na myśl przychodzi jej eklektyczność - inaczej mówiąc transkulturowość. Kultura Japonii jest bowiem mieszaniną różnych wzorców i wpływów, pochodzących zarówno z kręgu cywilizacji azjatyckiej, jak i europejskiej. Na uwagę zasługuje sposób adaptowania obcych wzorców, określany przez samych Japończyków mianem „twórczej odtwórczości”, a polegający na selektywnym z jednej strony, a kreatywnym z drugiej, dopasowywaniu różnych aspektów innych kultur do ich gustów i upodobań. Termin „twórcza odtwórczość”, wskazuje ponadto na wyraźne rozróżnienie zwykłego naśladownictwa od kreatywnego umożliwiającego stworzenie nowej jakości. Trudno jest więc nazwać japońską kulturę mianem kultury czystej, bowiem przez stulecia kształtowała się ona pod wpływem zewnętrznych wzorców kulturowych.

 

Propozycje tematów wystąpień:


- ujęcia i historyczne realizacje procesów i uwarunkowań adaptacji kulturowej w Japonii w obszarze języka, literatury, sztuki, religii, obyczajowości i zachowań.


- hybrydyzacja i homogenizacja, wpływy i uzależnienia, kreacje i reaktywacje dotyczące różnych zjawisk i obszarów kultury japońskiej


- próby stworzenia rodzimej matrycy kulturowej  

 

 

UWAGA! Przewidziany jest także panel studencki. Zainteresowani uczestnictwem w nim studenci Etnologii proszeni są o kierowanie maili (wraz z propozycjami i abstraktami swoich wystąpień) do dr Splisgarta: jacek.splisgart@ug.edu.pl.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

International Conference Constructing Identity. The Patterns of Japanese Culture

 

16-17 październik 2017

 

 

 

Język konferencji: angielski, japoński

 

Długość wystąpienia: 20 minut

 

Termin zgłoszeń: do 31 lipca 2017

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mail: a.kozyra@uw.edu.pl.

 

 

Tematem konferencji będzie szeroko rozumienia tożsamość kulturowa Japonii. Mimo długiej izolacji pewne elementy innych kultur zainspirowały Japonię do zmian i "obce" elementy współistnieją ze sobą do dzisiaj w tym kraju. Podczas tej konferencji zastanowimy się jakie to były elementy, w jaki sposób przebiegła ich adaptacja z kulturą rodzimą i jak do dzisiaj przebiega ten proces.

W tej konferencji o charakterze interdyscplinarnym organizatorzy zachęcają do uczestnictwa literaturoznawców, historyków, historyków sztuki, filozofów, religioznawców i wielu innych.

 

Proponowane zagadnienia:


- wpływ innych kultur (np. chińskiej, zachodniej) na kształtowanie się japońskiej kultury


- problem "wymyślonej" tradycji japońskiej


- problem nihonjinron


- kultura japońska z perspektywy lingwistycznej

 

 

Informacje na temat obu konferencji są dostępne także do ściągnięcia w pliku .pdf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KOT / PIES / CZŁOWIEK. O komunikacji międzygatunkowej i jej konsekwencjach 

 


 

 

Muzeum Narodowe w Gdańsku, Instytut Archeologii i Etnologi w Poznaniu oraz Zakład Etnologii w Gdańsku mają zaszczyt zaprosić państwa na konferencję naukową pt. Kot/Pies/Człowiek. O komunikacji międzygatunkowej  oraz kulturowych tego konsekwencjach.

 

Konferencja nawiązuje do towarzyszącej wydarzeniu wystawy czasowej O kocie, co chodzi własnymi drogami, i o psie, który własnych dróg nie szuka, którą można zobaczyć od 18 lutego do 2 maja 2017. Serdecznie zapraszamy także do jej odwiedzenia!

 

 

 

Program konferencji (plik .pdf)

 

 

Celem konferencji jest prześledzenie udziału psa i kota, zwierząt od dawna pozostających z nami w bliskim kontakcie, w życiu społecznym i kulturowym człowieka. Podczas konferencji pragniemy poruszyć takie kwestie jak złożone relacje między człowiekiem i udomowionymi zwierzętami, prześledzić obustronną zależność, uchwycić zmiany w postrzeganiu i traktowaniu zwierząt, zaprezentować wizerunki kota i psa  w sztuce, folklorze, ich rolę w terapiach wspomagających człowieka.

 

Zachęcamy do podejścia interdyscyplinarnego, dlatego też do udziału w wydarzeniu zapraszamy etnologów, antropologów kulturowych i społecznych, historyków sztuki, kulturoznawców, archeologów, socjologów, kulturoznawców, folklorystów, historyków oraz tych badaczy, którym bliska jest zaproponowana przez nas tematyka.

 

Proponujemy ujęcie tematu w szerokim kontekście historycznym, obyczajowym, wierzeniowym i czasowym oraz następujące obszary tematyczne:

  • Historia udomowienia kota i psa 
  • Relacje pomiędzy zwierzętami domowymi a człowiekiem
  • Zwierzęta domowe w starożytności i czasach nowożytnych
  • Kulturowe zróżnicowanie w traktowaniu zwierząt domowych
  • Rola psa i kota w życiu człowieka 
  • Symbolika zwierząt domowych, wróżby, działania magiczne, przesądy, przysłowia
  • Kot i pies  w literaturze , sztuce, filmie, Internecie, popkulturze

 

 


 

Data i miejsce konferencji: 27 kwietnia 2017, Oddział Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku

 

Termin zgłoszeń: 2 kwietnia 2017

 

Formularz zgłoszeniowy (plik .doc) / Szczegółowe informacje o konferencji (.pdf)

 

Zgłoszenia prosimy wysyłać drogą elektroniczną na adres: etnograf@mng.gda.pl.

 


 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Osoby zainteresowane uczestnictwem jako słuchacze także prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego.

 

Kontakt: w.blacharska@mng.gda.pl, tel. 517 612 148 / b.maciejewska@mng.gda.pl, tel. 58 552-12-71 wew. 105.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRUDNE DZIEDZICTWO - Archeologia i etnografia o nie zawsze zapomnianej przeszłości

 


 

 

 

Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa  //   11-12 maja 2017, Łódź

 

 

 

Ideą naszej konferencji jest spotkanie reprezentantów archeologii i etnografii (etnologii, antropologii kulturowej), dwóch dyscyplin naukowych zajmujących się, przy użyciu innych metod i narzędzi badawczych, dziedzictwem kulturowym. Dziedzictwem, pod wieloma względami trudnym: merytorycznie, metodologicznie, emocjonalnie - współczesnym i tym sięgającym głęboko w przeszłość. Zapraszamy także osoby, które chciałyby zaprezentować i przedyskutować swój pomysł na etno-archeologiczne badania dziedzictwa kulturowego oraz tych, którzy są zainteresowani nawiązaniem międzydyscyplinarnego dialogu.

 

 

Trudne dziedzictwo traktujemy przede wszystkim jako obszar wspólnych, wielopłaszczyznowych naukowych zainteresowań i wyzwań. Aby przybliżyć temat naszej konferencji proponujemy zapoznać się z kilkoma tropami, poprzez które rozpatrywać można, w perspektywie archeologicznej i etnograficznej, pojęcie trudnego dziedzictwa:


    - Jak i czy badać to, co badać trudno lub czego badać zabroniono? Obostrzenia prawa religijnego, zasady etyczne i moralne w badaniach.


     - Dziedzictwo bez dziedziców? Obiekty zapomniane, pomijane, dewastowane.


     - Dziedzictwo pamięci. To, co „znika”, gdy milkną opowieści.


   - Dziedzictwo, które nie jest dziedzictwem? Elementy dziedzictwa kulturowego niedoceniane / nieuznawane / nieobecne w dyskursie społecznym i naukowym.


    - Czyje dziedzictwo? Nasze, czy obce, a może dziedzictwo nas wszystkich? Problematyka przypisywania dziedzictwa różnym - istniejącym dawniej i współcześnie - społecznościom, grupom etnicznym, narodowym i wyznaniowym. Problem rekonstruowania przeszłości. Czy mamy do tego prawo? Jak należy postępować, aby odczytywać przeszłość, a nie ją stwarzać?


    - Dziedzictwo związane z wydarzeniami trudnymi, traumatycznymi. Jak prowadzić badania?


    - Inscenizacje przeszłości. Praca ze źródłem - kultura materialna, pamięć i doświadczenie świadków.
  

 

Lista podanych zagadnień i tropów interpretacyjnych nie jest zamknięta. Czekamy na Państwa autorskie propozycje i tematy wystąpień.

 

 

 


 

15 marca 2017 - ostateczny termin przesyłania zgłoszeń i abstraktów (do 1500 słów).

 

 

Strona wydarzenia: http://www.trudne-dziedzictwo.mozello.com/

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przenikanie się kultur - Polska Litwa (konferencja)

 


 

 

 

 

Projekt Przenikanie się kultur - Polska i Litwa realizowany przez TPWiZW oraz Wydział Historyczny UG.

 

Na to dwudniowe wydarzenie składają się trzy projekty, w tym konferencja naukowa.

 

 

 

PLAN WYDARZENIA:

 

 

 

Więcej informacji dostępne jest także na stronie wydziału.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X Międzyuczelniana Konferencja Antropologiczna

 


 

 

Warszawa, 13 - 15 maja 2016

 

 

 

 

Więcej informacji na stronie wydarzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekologia kulturowa. Inspiracje - Interpretacje - Perspektywy   -  konferencja

 


 

 

Cieszyn, 19 maja 2016

 

 

 

Zaproszenie na konferencję  / /   Formularz zgłoszeniowy

 

 

 

Konferencja będzie poświęcona rozważaniom teoretycznym nad zagadnieniami obejmującymi obszary zainteresowania naukowego między innymi etnologii, antropologii kulturowej i ekologii, które zostaną uwzględnione w kilku proponowanych wątkach oraz obszarach tematycznych:

 

1. Koncepcje i metody ekologii kulturowej: relacje pomiędzy człowiekiem a środowiskiem naturalnym w ujęciach różnych dziedzin nauk społecznych, humanistycznych, pedagogicznych i przyrodniczych,

 

2. Ekologia w działaniach pedagogicznych – wskazywanie właściwych postaw ekologicznych i kształtowanie osobowości dziecka w harmonii ze środowiskiem naturalnym,

 

3. Ekologia – społeczeństwo – kultura: przejawy zachowań kulturowych wynikających ze specyficznych uwarunkowań przyrodniczych,

 

4. Ekologia – sztuka – turystyka: przykłady dobrych praktyk inspirowanych sprzężeniem kultura – natura,

 

5. Przestrzenie miejskie, industrialne i postindustrialne: przykłady działań rewitalizacyjnych i ekologicznych,

 

6. Natura i dziedzictwo kulturowe w sektorze kreatywnym (dizajnie, modzie, reklamie, grach komputerowych, rzemiośle) – działalność artystyczna i przedsiębiorczość inspirowana naturą, projektowanie zielonych przestrzeni publicznych i innych.

 

 

 

Do udziału w konferencji zapraszamy nie tylko etnologów i antropologów kultury, ale także socjologów, kulturoznawców, pedagogów, filozofów, ekologów, geografów, botaników, działaczy miejskich, wiejskich i każdego, kto w jakimś zakresie odnosi się w swojej pracy zawodowej lub aktywności społecznej i kulturalnej do szeroko rozumianej ekologii kulturowej.

 

 

Organizatorzy nie przewidują opłaty konferencyjnej. Uczestnicy konferencji mają zapewniony catering oraz materiały konferencyjne.

 

Streszczenia proponowanych wystąpień będą przyjmowane do 20 marca. Później zgłoszone propozycje będą rozpatrywane tylko, jeśli pozwoli na to liczba uczestników.

 

 

Najlepsze teksty zostaną opublikowane w odrębnym wydawnictwie punktowanym (8 pkt) - roczniku naukowym „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” (tom 17/2017).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Między słowami. Egodokumenty w perspektywie kulturowej   - konferencja

 


 

 

Toruń, 2–3 czerwca 2016

 

 

> Zaproszenie na konferencję <

 

 

W połowie lat pięćdziesiątych XX wieku Jacob Presser ukuł pojęcie egodokumentu jako tekstu przynależącego do piśmiennictwa sfery prywatnej, tworzonego zwykle w pierwszej osobie, a opisującego przeżycia, refleksje, zajęcia i troski piszącego. Źródła te pozwalają zgłębić m.in. poczucie tożsamości, mentalność i świat wartości zarówno poszczególnych ludzi, jak też reprezentowanych przez nich grup społecznych.

 

Piśmiennictwo przestrzeni prywatnej stało się w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania wielu uczonych. Wykorzystując autobiograficzną naturę egodokumentów, organizatorzy konferencji chcą spojrzeć na kulturę społeczności tradycyjnych oraz współczesną kulturę popularną, rodzimą i zagraniczną, wyłaniającą się z samoświadectw (m.in. dzienników, pamiętników, korespondencji, ksiąg rękopiśmiennych, testamentów, ale też dzienników internetowych, blogów, vlogów, itp.).

 

 

Mamy zaszczyt zaprosić kulturoznawców, folklorystów, historyków, literaturoznawców, etnologów, muzealników, socjologów oraz wszystkich zainteresowanych, których badania oscylują wokół piśmiennictwa autobiograficznego, do udziału w dyskusji.

 

Zgłoszenia wraz z propozycją tematu i krótkim abstraktem (do 2000 znaków) prosimy kierować pod adres miedzy.slowami.egodokumenty@gmail.com do 15 marca 2016 r.

 

Opłata konferencyjna wynosi 300 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Małżeństwo i rodzina w ujęciu antropologii kulturowej. Perspektywa empiryczna” - konferencja

 


 

 

Konferencja odbędzie się 4 marca 2016 roku we Wrocławiu.

 

 

 

> Zachęcamy do odwiedzenia strony konferencji <

 

 

 

Głównym tematem konferencji Małżeństwo i rodzina w ujęciu antropologii kulturowej. Perspektywa empiryczna jest rodzina. Współcześnie pojawia się w dyskursie związanym z życiem rodzinnym wiele nowych kwestii. Problematyka skupiona wokół antropologii rodziny jest zatem stale aktualna i rewitalizowana.

 

Rodzina w sensie kulturowym przestała być instytucją naturalną i konieczną, jej założenie oraz posiadanie dzieci to już nie naturalny bieg rzeczy, a kwestia wyboru. Zwłaszcza w ostatnich trzech dekadach widoczne jest, że przyjęło się w Polsce i ulega tendencji wzrostowej wiele alternatywnych form związków intymnych takich jak konkubinat, rodzice samotnie wychowujący dzieci czy związki homoseksualne.

 

Jest to interesujący temat badań nie tylko dla antropologów, ale także dla innych badaczy nauk społecznych, socjologów, psychologów, demografów czy politologów. Zachęcamy zatem do interdyscyplinarnego spojrzenia na zmiany społeczno-kulturowe, które określają nowy typ społeczeństw i wpływają na reorganizację ich funkcjonowania.

 

 

 

Organizatorzy zachęcają wszystkich prelegentów do przedstawienia referatów skupiających się na empirycznej stronie zagadnienia i prezentacji wyników badań.


Zgłoszenia wystąpień do 31 stycznia. Opłata konferencyjna wynosi 150 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Marketing w kulturze. Komunikacja – trendy – praktyka" - konferencja

 


 

 

 

 

Konferencja Marketing w kulturze odbędzie się 19–20 lutego 2016 roku w Gdańsku.

 

 

 

Jaka była rola mediów społecznościowych w promocji Konkursu Chopinowskiego? Jakie narzędzia promocji i komunikacji stosowane są w Tate Modern i Victoria&Albert Museum w Londynie? Jak skutecznie promować kulturę online i offline?

 

Do wygłoszenia prelekcji, dyskusji i opisów studiów przypadku zapraszani są praktycy, zajmujący się wdrażaniem strategii komunikacji w instytucjach kultury i skuteczną promocją projektów kulturalnych. O komentarze poprosimy obserwatorów życia kulturalnego w Polsce i na świecie – dziennikarzy, badaczy kultury, socjologów, twórców.

 

 

Konferencja łączy ze sobą wiedzę oraz praktykę:

 

- 19 lutego – prelekcje, panele dyskusyjne, prezentacje studium przypadku, krótkie warsztaty

 

- 20 lutego – szkolenia.

 

 

Do udziału w konferencji zapraszamy praktyków kultury, menedżerów public relations, mediów społecznościowych i menedżerów projektów, ale także osoby z instytucji kultury, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, indywidualne osoby zainteresowane tematem.

 

Udział w całości wydarzenia jest bezpłatny, ale uczestników obowiązuje wcześniejsza rejestracja.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie organizatora oraz na stronie konferencji.