Projekty studentów

 

 

Studium Instrumentów Etnicznych DYM


 

 

DYM to nowa formacja Studium Instrumentów Etnicznych ze Skarżyska-Kamiennej założonego przez Piotra „Stiffa” Stefańskiego. Pierwsze koncerty DYM-u odbyły się podczas Dymarek Świętokrzyskich w 2018 roku.

Muzykę DYM-u można określić mianem pagan folku czy slavic folku, a cała idea oparta jest na zwyczajach ludów z kultury przeworskiej rozwijającej się między III w. p.n.e. a V w. n.e. na terenach obecnej Polski. W atmosferę czasów, z których się wywodzi, wprowadzać będzie też oprawa występów, którą zapewni  powstała przy Studium grupa rekonstrukcyjna.

Utwory zespołu są literackim i muzycznym wyobrażeniem tamtej odległej epoki, w której muzyka scalała wspólnotę plemienną, przejawiając się w sferze obrzędowej, bitewnej i biesiadnej. Tworząc teksty, członkowie DYM-u odwołują się do zapisów Tacyta odnoszących się do życia i zwyczajów barbarzyńców z północy Europy. Tak jak w drugim utworze „Dym”, zapowiadającym nową płytę.

W skład grupy DYM wchodzą: Piotr Stefański, Emilia Tuśnio, Martyna Dolęga, Zbigniew Graliński, Wiesław Szajewski, Weronika Wolska, Ewelina Michnicka.

 

 

https://www.facebook.com/StudiumInstrumentowEtnicznych/?tn-str=k*F

 

 

 

Pracownia Inicjatyw Społecznych DYM


DYM to grupa antropologów, artystów i społeczników którzy lubią ludzi, a ich ulubione słowo to "dlaczego". Chcemy tworzyć i wspierać inicjatywy społeczne które będą przełamywać stereotypy, integrować i aktywizować społeczność lokalną. Szczególną uwagę zwracamy na grupy zagrożone wykluczeniem społecznym, a naszym celem jest niwelowanie powstałych w wyniku tego barier. Diagnoza społeczna to dla nas ważny punkt wyjścia do wszystkich działań, a badania etnograficzne pozwalają poznać kontekst podejmowanego tematu, dzięki czemu nasze projekty zawsze zorientowane są na odbiorcę. 

strona projektu / facebook

 

 

 

Annutara (etno/folk world music)


Annutara to żywioł, muzyka świata i kosmosu, spotkanie pełnych pasji muzyków, galeria tradycyjnych brzmień i magicznych wariacji śpiewnych.

Zespół eksploruje materiał źródłowy kultury bałkańskiej, romskiej, ukraińskiej, polskiej, ale można też znaleźć utwory inspirowane muzyką żydowską, arabską, kuchenną, leśną i szamańską. Nie brakuje głosów szarych, brunatnych, rytmów nieparzystokopytnych i języków zmyślonych, zasłyszanych we śnie - a wszystko ku chwale życia, wolności, tańca!

Skład: Alina Jurczyszyn - voice; Kamila Bigus - violin, voice; Michał Zeltman - guitar; Michał Mantaj - accordion; Tomek Sowiński - drums, percussion instruments; Tomek Nowik - double bass; Dawid Lipka - trumpet.

strona zespołu

 

 

 

Laboratorium Pieśni


Laboratorium Pieśni to trójmiejski zespół pieśniarzy, śpiewających tradycyjnie, w wielogłosie pieśni wielu krajów i kultur. Zespół eksploruje muzyczne przestrzenie krajów bałkańskich, tradycyjną muzykę ukraińską, polską, cygańską; ale w repertuarze są również p ieśni gruzińskie, starorosyjskie, łemkowskie, a nawet fińskie. Jest to zróżnicowany materiał, składający się zarówno z energetycznych kompozycji, jak i bardziej refleksyjnych aranżacji. Każda z pieśni, ma swoją osobistą historię, zwykle przywiezioną przez członków zespołu z podróży; spisana w drodze, staje się materiałem do pracy, wspólnych spotkań, a w końcu koncertów.            

Skład : Alina Jurczyszyn, Madzia Jurczyszyn, Kamila Bigus, Iwona Majszyk, Lila Schally-Kacprzak, Klaudia Lewandowska, Alina Klebba, Karolina Stawiszyńska, Paweł Studziński.

strona projektu

 

 

 

Akademia Laboratorium Pieśni UG


Akademia jest cyklem spotkań warsztatowych, prowadzonych autorską metodą pracy z pieśniami tradycyjnymi, głosem, ciałem, oddechem. Inspirowana treningiem teatru „Gardzienice”, rozbudowana o doświadczenia pracy przy projektach Instytutu im. Jerzego Grotowskiego w leśnej bazie Instytutu w Brzezince oraz w Studiu na Grobli w Szkole Artistic Research Maisternia Pisni z Ukrainy.

Członkowie Akademii nastawieni są na długofalową pracę, obejmującą występy na corocznych pokazach na UG, jak również wyjazdy na Festiwale, koncerty, wyprawy terenowe w poszukiwaniu pieśni tradycyjnych oraz nagrywanie materiału pieśniarskiego i rejestrację na płycie.

Zespół Laboratorium Pieśni jest galerią trójmiejskich muzyków i pieśniarzy, którzy odwołując się do tradycyjnej muzyki świata, tworzy współczesne aranżacje, często dotykające oryginału zaledwie fragmentem melodii lub tekstem. Zespół eksploruje szczególnie materiał źródłowy kultury bałkańskiej, romskiej, ukraińskiej, polskiej, ale można też znaleźć utwory inspirowane muzyką żydowską, czy arabską. Stylistycznie można go określić jako folk /etno/ world music. Jest to zróżnicowany materiał, składający się zarówno z energetycznych kompozycji, jak i bardziej refleksyjnych aranżacji.

Występy na żywo leżą na pograniczu koncertu i performensu, niezwykle barwne, zagarniające widza, tworzące atmosferę współuczestnictwa, wciągające go w świat zapomnianej muzyki, która nagle staje się bliska, poruszająca i zadziwiająco aktualna.

strona projektu

 

 

 

Kapela Marka Przewłockiego


W skład Kapeli wchodzą: Marek Przewłocki (skrzypce, śpiew), Justyna Mazurkiewicz (bębenek obręczowy, śpiew), Joanna Gostkowska (basy, śpiew).

Kapela zawiązała się się w 2011 roku, po wielu godzinach i dniach spędzonych na nauce mazurków u muzykantów. I tak rok 2011 to pasmo sukcesów:
- wyróżnienie w konkursie Stara Tradycja podczas Festiwalu Mazurki 2011
- III miejsce w kategorii kapel podczas XVIII Konkursu Kapel i Śpiewaków Ludowych POWIŚLAKI 2011 w Maciejowicach
- oraz najbardziej prestiżowa nagroda - I miejsce podczas 45 Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych 2011 w Kazimierzu.

W 2013 wzięła udział w konkursie Nowa Tradycja.

Zajmuje się przede wszystkim tańcami wirowymi, czyli mazurkami. Czerpie z takich regionów jak Lubelszczyzna, Kurpie, Podlasie, Suwalszczyzna (i z wielu innych). Ich mentorem i inspiracją jest ś.p. mistrz Kazimierz Meto z Gliny koło Rawy Mazowieckiej (ur. 1922, zm. 1998). Na podstawie jego stylu, technik wykonawczych i ornamentyki starają się tworzyć nową jakość w muzyce tradycyjnej. Z jednej strony są wierni funkcji, w jakiej ta muzyka powstawała (akompaniowanie do tańca), ale z drugiej strony eksperymentują brzmieniowo i sięgają po możliwości, jakie dają współczesne instrumenty np. skrzypce elektryczne, sample.

strona kapeli

 

 

 

Kaszubskie spotkania z tradycją - 19-21 IX 2014


Zachęceni po sukcesie pierwszego projektu pt. „Mikołajkowe spotkania z tradycją” proponujemy kontynuację idei spotkań z polską kulturą tradycyjną, eksponując tym razem kulturę kaszubską. Projekt „Kaszubskie spotkania z tradycją” to oferta artystycznego spotkania z kaszubską kulturą tradycyjną skierowana do dzieci i dorosłych z Gminy Kolbudy oraz wszystkich innych zainteresowanych.

Naszym celem jest przybliżenie kultury kaszubskiej od strony merytorycznej w postaci wykładów specjalisty w zakresie języka kaszubskiego, historii oraz kultury Kaszub Karola Rohde - współzałożyciela Stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota; oraz przez zaangażowanie do czynnego eksplorowania tej jakże odmiennej kultury poprzez aktywny udział w warsztatach wokalnych. Ważnym etapem projektu jest też zabawa taneczna z muzyką na żywo w wykonaniu kaszubskich muzykantów, a jednym z jej celów jest podtrzymanie zanikającej kaszubskiej tradycji muzycznej.

więcej informacji o wydarzeniu