Projekty pracowników Zakładu Etnologii i Antropologii Kulturowej UG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nowa rodzina baskijska? Tradycja, polityka kulturowa i nowe formy życia rodzinnego 

 

 


 

Okres realizacji: 2017 - 2020

 

Kierownik projektu: dr Katarzyna Mirgos

 


 

 

 

Projekt realizowany w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki, nr projektu: 2016/21/B/HS3/00045.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encyklopedia dzieciństwa

 

 


 

Okres realizacji: 2015-2016

 

Kierownik projektu: prof. Danuta Waloszek     /    Członek Rady Naukowej: dr Tarzycjusz Buliński

 


 

 

 

Encyklopedia dzieciństwa jest interdyscyplinarnym projektem, który ma na celu opracowanie kompendium wiedzy o dzieciństwie i  uporządkowanie jej według różnych kryteriów, w tym głównie: antropologii, antropologii kulturowej, filozofii, biologii, psychologii, socjologii, pedagogiki, kultury, sztuki, polityki. Encyklopedia dzieciństwa będzie się składać z trzech tomów.

 

 

Projekt realizowany we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego. Katalog i monografia

 

 


 

Okres realizacji: 2013-2016

 

Kierownik grantu: dr hab. prof. UG Anna Kwaśniewska

 


 

 

Dziedzictwo kulturowe zarówno materialne jaki niematerialne nie jest ustalonym i zaakceptowanym zespołem artefaktów i symbolicznych znaczeń – przeciwnie na przestrzeni czasu ewoluuje, jest przedmiotem dyskursu, rekonstrukcji, a także kreacji.

 

Celem badań jest rejestracja, opis oraz refleksja teoretyczna nad procesem zmian, zapominania, ale też (re)konstruowania i odkrywania poszczególnych elementów dziedzictwa  kulturowego mieszkańców wsi i małych miast. Są to pierwsze po 1945 r. całościowe, monograficzne badania niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza Wschodniego obejmujące zarówno ziemie „dawne” zamieszkałe przez rodzime grupy etniczno-kulturowe: Kaszubów,  Kociewiaków, Borowiaków Tucholskich jak też ziemie „nowe” –Żuławy, ziemia słupska i lęborska zamieszkałe przez ludność przybyłą z różnych regionów, w tym przesiedlonych w ramach akcji „Wisła” w 1947 r.  Ukraińców i Łemków.

 

Badania mają charakter zespołowy. Uczestniczą w nim etnologowie, antropologowie, kulturoznawcy z Uniwersytetu Gdańskiego, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Muzeum Etnograficznego w Gdańsku, Muzeum Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie, Muzeum Pomorza  Środkowego – Oddziały w Swołowie i Klukach. W badaniach uczestniczą również studenci etnologii, co stanowi dla nich możliwość nabycia umiejętności prowadzenia badań terenowych. Celem uzyskania reprezentatywnych danych  badania prowadzone są z podziałem na powiaty i gminy. Wyniki badań zostaną opublikowane w formie katalogu i monografii zbiorowej, a także elektronicznej kartoteki.

 

Studencka relacja z badań terenowych przeprowadzonych w ramach projektu Niematerialnego dziedzictwa kulturowego Pomorza Wschodniego.

 

 

Projekt realizowany w ramach grantu MNiSW (Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almanach antropologiczny, T. V: Szkoła/pismo

 

 


 

Okres realizacji: 2013-2015

 

Kierownicy projektu: dr Tarzycjusz Buliński, dr Marta Rakoczy (redakcja)

 


 

 

 

Communicare: almanach antropologiczny to cykl wydawniczy Instytutu Kultury Polskiej  UW, w ramach którego podejmowane są rozpoznania żywotnych obszarów współczesnej kultury takich jak Internet, oralność/piśmienność czy też słowo/obraz.

 

Piąty tom przedstawia antropologiczne ujęcie związków szkoły i pisma. Praca zawiera przekłady zarówno klasycznych tekstów (S. Heath, M. Bloch), jak i najnowsze ujęcia tej problematyki (D. Olson, S. Macedo) oraz prace polskich badaczy podejmujących kwestię szkoły jako praktyki kulturowej, m .in. wśród uchodźców tybetańskich, Indian Keczua, w Meksyku, w Centrum Nauki Kopernik i polskich zakładach dla niewidomych. Pomimo tego, że przekrój tematyczny pracy jest szeroki, to realizowany jest konsekwentnie w jednej perspektywie określanej mianem antropologii szkoły. W projekcie biorą udział studenci etnologii gdańskiej.

 

 

  

        spis treści

 

 

 

Projekt realizowany w ramach współpracy badawczej z Instytutem Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego.