Opiekunowie poszczególnych roczników:

 


studia licencjackie
 

1 rok - dr Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz
2 rok - dr Monika Milewska
3 rok - dr Mariusz Kairski (w zastępstwie mgr Magdaleny Chułek) 

 


studia magisterskie
 

1 rok - dr Agnieszka Bednarek-Bohdziewicz
2 rok - dr Katarzyna Linda-Grycza

 

 

 


 

 

Ogłoszenia:

 

 

II rok licencjatu:
Przypominamy tym z Państwa, którzy jeszcze nie mają zaliczonych tych przedmiotów, o konieczności zaliczenia dwóch kursów:
- wykład o ochronie własności intelektualnej
- kurs BHP