2023


 

 • Bednarek-Bohdziewicz Agnieszka, Niewdzięczność. Niepamięć. Nieczułość. Przypadek kaszubskich herstorii, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2023, nr 1-2 (340-341), s. 131-142 (pdf).

 • Bednarek-Bohdziewicz Agnieszka, Przemoc działania, pokój bezczynu. O (nie)możliwości reformy religijnej na przykładzie towiańczyków (perspektywa antropologiczna), w: Towianizm: fenomen i dziedzictwo, red. Ewa Hoffmann-Piotrowska, Karol Samsel, Warszawa 2023, s. 61-78.

 • Buliński Tarzycjusz, Rogalski Filip, Amazonian transformations of shamanism: talking about action among the Arabela (Peru) and education in residential schools among the E’ñepá (Venezuela), „Przegląd Religioznawczy” 2023, nr 2 (288), s. 117-135 (pdf).

 • Jarmakowski Mikołaj, Semantic and etymology of Rig Vedic lexis of spinning, weaving and braiding in the context of Indo-European beliefs and mythologies: a semiotic-comparatist study of Vedic and Slavic traditions, w: Textile heritage of India, red. Peeyush Bhadviya, New Delhi 2023, s. 186-196.

 • Jarmakowski Mikołaj, The semantics and etymology of Proto-Slavic lexemes of sacredness and their continuation in Polish folk rituals, „Przegląd Religioznawczy” 2023, nr 2 (288), s. 41-54 (pdf).

 • Kowalski Andrzej Piotr, O religii starożytnych Germanów. Komentarze do księgi VII Geografii Strabona, „Collectanea Philologica” 2023, nr 26, s. 63-74 (pdf).

 • Kowalski Andrzej Piotr, Z badań nad mitologią Słowian, „Literatura Ludowa” 2023, tom 67, nr 1-2, s. 193-203 (pdf).

 • Kwaśniewska Anna, Biopower and the construction of an ethnic disease (based on the example of the Kashubians), "Český Lid" 2023, tom 110, nr 3, s. 323-348 (pdf).

 • Kwaśniewska Anna, Bożena Stelmachowska - etnolożka zaangażowana politycznie, działaczka, feministka, „Etnografia nowa” 2023, nr 12, s. 87-120.

 • Rogalski Filip, Between paternalism and autonomy. Polish and Swedish configurations of caring for children with inherited metabolic disease, w: Entanglements of rare diseases in the Baltic Sea region, Anthropology of Well-Being: Individual, Community, Society, red. Małgorzata Rajtar, Katarzyna E. Król, Lanham 2023, s. 47-65.

 • Rogalski Filip, "You become pretty much a healthcare worker”: the parenting of a child with inherited metabolic disease and its metaphors, “Medicine Anthropology Theory” 2023, nr 3, tom 10, s. 1-24 (pdf).

 

 

 

2022


 

 • Kowalski Andrzej Piotr, Rzeczy i obrazy w kulturze dawnej Grecji, „Roczniki Humanistyczne” 2022, vol. 70, nr 3, s. 69-74.

 • Kowalski Andrzej Piotr, Z badań nad zakresem transcendencji głównych bóstw w religii germańskiej, Przegląd Religioznawczy, 2022, nr 4 (286), s. 3-13 (pdf).

 • Kwaśniewska Anna, Społeczeństwo i kultura na Pomorzu w latach 1945-1989, w: Region czy regiony? Ziemie Zachodnie i Północne 1945-1989, red. Wojciech Kucharski, Adam Makowski, Andrzej Sakson, Brygida Solga, Grzegorz Strauchold, Ryszard Tomkiewicz, Wrocław 2022, s. 620-632.

 • Kwaśniewska Anna, The social consequences of identifying a genetic disease with an endogamous ethnic group: the Kashubian case, “Ethnologia Europaea” 2022, vol. 52, nr 1, s. 1-22 (pdf).

 • Kwaśniewska Anna, Wanda Brzeska jako etnografka, „Nasze Pomorze” 2022, nr 23, s. 137-151.

 • Milewska Monika, Popcorn w stalinowskim kinie, „Kino” 2022, vol. 57, nr 11, s. 16-19.

 • Mirgos Katarzyna, The boundaries of the Basque language, „Miscellanea Anthropologica et Sociologica” 2022, vol. 23, nr 2-3, s. 199-215 (pdf).

 • Paprot-Wielopolska Aleksandra, Ziemie Zachodnie i Północne: oswajanie obcego dziedzictwa kulturowego i kształtowanie tożsamości mieszkańców po 1945 r., w: Ocalić to, co najdroższe: wokół współczesnej problematyki niszczenia i ratowania dziedzictwa kulturowego, red. Izabela Boguszewska, Monika Gomółka, Gdańsk 2022, s. 39-63.

 • Pietrowiak Kamil, Uważna włóczęga. Wokół możliwości i ograniczeń modeli niepełnosprawności (Jolanta Rzeźnicka-Krupa, „Społeczne ontologie niepełnosprawności. Ciało, tożsamość, performatywność”, Impuls, Kraków 2019, 194 strony), „Societas/Communitas” 2022, vol. 1 (33), s. 435-443 (pdf).

 • Rogalski Filip, Epistemologies of living with and treating rare metabolic disorders, "Medical Anthropology: Cross-Cultural Studies in Health and Illness" 2022, vol. 41, nr 8, s. 866-878 (pdf).

 • Rogalski Filip, Kiedy w ciele etnografa ujawnia się pewien staruszek – idiosynkrazje cielesne i ontologia animistyczno-perspektywistyczna wśród Arabela z Amazonii peruwiańskiej, w: Bariery – możliwości – wyzwania. Środowisko przyrodnicze na przestrzeni dziejów, red. Rafał Kleśta-Nawrocki, Piotr Oliński, Wojciech Piasek, Toruń 2022, s. 49-77.

 • Szweda Sara, Spotkanie dwóch światów. O różnicach kulturowych w percepcji rzeczywistości, "Etnografia. Praktyki, teorie, doświadczenia" 2022, nr 8, s. 255–261 (pdf).

 

 

 

2021


 

 • Bednarek-Bohdziewicz Agnieszka, Gdańszczanki w kościele. Aktywność kobiet we wspólnotach działających przy klasztorze dominikanów w Gdańsku, w: Gdańskie wspólnoty obywatelskie: perspektywa kobieca, red. Karolina Ciechorska-Kulesza, Krzysztof Stachura, Gdańsk 2021, s. 209-233 (pdf).

 • Bednarek-Bohdziewicz Agnieszka, Kaszëbë wòłają..., „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2021, nr 3 (334), s. 220-225 (pdf).

 • Bednarek-Bohdziewicz Agnieszka, Morze uczy lądu... Rozważania o kaszubskim Bałtyku, w: Kaszubskie dziedzictwo kulturowe: ochrona - trwanie - rozwój, Ewa Kocój, Cezary Obracht-Prondzyński, Katarzyna Barańska, Mirosław Kuklik, Kraków 2021, s. 291-308.

 • Bednarek-Bohdziewicz Agnieszka, Poza ramy i kadry, czyli literatura jako świadectwo. Wokół przemowy noblowskiej Olgi Tokarczuk "Czuły narrator", „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2021, nr 1-2 (332-333), s. 87-91.

 • Bednarek-Bohdziewicz Agnieszka, Dymarski Zbyszek, Pytając o tożsamość człowieka w perspektywie historii i kultury, "Karto-Teka Gdańska" 2021, nr 2 (9), s. 3-8 (pdf).

 • Buliński Tarzycjusz, Człowieczeństwo u Indian E’nepá (Amazonia Wenezuelska), , "Karto-Teka Gdańska" 2021, nr 2 (9), s. 95-109 (pdf).

 • Buliński Tarzycjusz, Posern-Zieliński Aleksander, Etnografia osobista. Antropolożka i antropolog w terenie, „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia” 2021, nr 7, s. 9-20 (pdf).

 • Dubasiewicz Małgorzata, Raj na ziemi i na tamtym świecie (rec. książki: „W poszukiwaniu raju” Jean Delumeau, tłum. Agnieszka Kuryś, Warszawa 2020), „Karto-Teka Gdańska” 2021, nr 2 (9), s. 152-157 (pdf).

 • Kairski Mariusz, Poznawać, wierzyć, kochać. O Wojciechu Bębnie i jego wielu światach, „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia” 2021, nr 7, s. 33–42 (pdf).

 • Kowalski Andrzej Piotr, Adamczak Kamil, Kowalski Łukasz, Urbanová Petra, Douka Katerina, Brown Samantha, Kukawka Stanisław, Wilczyński Jarosław, Szczepańska Grażyna, Zawilski Paweł,  New evidence for deer valorisation by the TRB farmers from Poland using ZooMS and micro-CT scanning, “Journal of Archaeological Science: Reports” 2021, vol. 40, nr pt. B, s.1-13.

 • Kowalski Andrzej Piotr, Kowalski Łukasz, Kaczmarek Maciej, Krzyszowski Andrzej, Garbacz-Klempka Aldona, Szczepaniak Małgorzata, Ścibior Dominik, Gaweł Adam, Targowski Piotr, Ćwikliński Łukasz, Szczepańska Grażyna, Wardas-Lasoń Marta, Wrzesińska Anna, Perek-Nowak Małgorzata, Długosz Piotr, Fire walk with me: looking through the Lusatian mass grave at Wartosław (Poland, 1100–900 BCE), “Journal of Archaeological Science: Reports” 2021, vol. 38, s. 1-19.

 • Kwaśniewska Anna, Dobór przestrzenny, religijny oraz narodowościowy małżeństw i tożsamość Kaszubów w kontekście choroby genetycznej, „Etnografia Polska” 2021, vol. 65, nr 1-2, s.107-129 (pdf).

 • Kwaśniewska Anna, Kontynuacja - zanikanie -odtwarzanie - kreacja. Niematerialne dziedzictwo kulturowe Kaszubów w procesie przemian, w: Kaszubskie dziedzictwo kulturowe: ochrona - trwanie - rozwój, Ewa Kocój, Cezary Obracht-Prondzyński, Katarzyna Barańska, Mirosław Kuklik, Kraków 2021, s.15-48.

 • Milewska Monika, Stołówki w przestrzeni socjalistycznego miasta, „Journal of Urban Ethnology” 2021, vol. 19, s. 127-136 (pdf).

 • Milewska Monika, Rosół, w: Czytanie Pomorza: smacznie napisane, red. Katarzyna Banucha, Bartosz Filip, Gdańsk 2021, Nadbałtyckie Centrum Kultury, s. 68-73.

 • Mirgos Katarzyna, Być człowiekiem, być Baskiem. Refleksje wokół języka i kultury, "Karto-Teka Gdańska" 2021, nr 2 (9), s. 49‒62 (pdf).

 • Mirgos Katarzyna, "Obrazy w naszych głowach": o stereotypach, „Polski Przegląd Migracyjny” 2021, nr 7, s. 7-35.

 • Mirgos Katarzyna, A pomidory są te, co zawsze. Refleksje z baskijskiego terenu, „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia” 2021, nr 7, s. 111-126 (pdf).

 • Paprot-Wielopolska Aleksandra, Post-war agriculture in Żuławy versus changes in the region’s cultural and social landscape in source materials, diaries and farmers’ narratives, „Wieś i Rolnictwo” 2021, nr 1 (190), s. 13-36 (pdf).

 • Paprot-Wielopolska Aleksandra, Od Skłotu do Hombandy, czyli aktywność matek w obszarze opieki i edukacji pozasystemowej, w: Gdańskie wspólnoty obywatelskie: perspektywa kobieca, red. Karolina Ciechorska-Kulesza, Krzysztof Stachura, Gdańsk 2021, s. 121-149 (pdf).

 • Pietrowiak Kamil, Gili Hammer, “Blindness through the looking glass. The performance of blindness, gender, and the sensory body”, Ann Arbor: University of Michigan Press, 2019, 220 pages, “Przegląd Socjologiczny” 2021, vol. 70 , nr 3, s. 151-157 (pdf).

 • Pietrowiak Kamil, Relacja, zobowiązanie, współpraca. Założenia i wyzwania badań etnograficznych wśród osób niewidomych, „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia” 2021, nr 7, s. 99–110 (pdf).

 

 

 

2020


 

 • Bednarek-Bohdziewicz Agnieszka, Autoobraz Górali Babiogórskich. Tożsamość regionalna w zwierciadle turystyki kulturowej, w: Góralszczyzna mniej znana. W poszukiwaniu lokalnych tradycji, red. Ł. Sochacki, Kraków 2020, s. 115-142 (pdf).

 • Bednarek-Bohdziewicz Agnieszka, Czarna owca u Czarnych Górali. Licencja na nadpopradzką tożsamość regionalną, w: Góralszczyzna mniej znana. W poszukiwaniu lokalnych tradycji, red. Ł. Sochacki, Kraków 2020, s. 31-50 (pdf).

 • Bednarek-Bohdziewicz Agnieszka, Wspólnoty i pęknięcia. Tradycja i dziedzictwo jako pole sporów i porozumień w społecznościach lokalnych, w: Tradycja dla rozwoju? Instytucje - tożsamość - zmiany kulturowe w społecznościach lokalnych na przykładzie Pomorza, red. A. Bachórz, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2020, s. 103-145 (pdf).

 • Bednarek-Bohdziewicz Agnieszka, Od dziadków do dziatek i z powrotem. Kaszubska kultura w gminie Linia, w: Kultura – Tradycja – Rozwój. Perspektywy, konteksty, działania, red. K. Ciechorska-Kulesza, Gdańsk 2020, s. 201-214 (pdf).

 • Bednarek-Bohdziewicz Agnieszka, Bohdziewicz Janusz, Bóg – ludzkie igrzysko. Teodramatyka według Teatru Wierszalin, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa” 2020, nr 3 (330), s. 123-132.

 • Bednarek-Bohdziewicz Agnieszka, Mickiewiczowska hermeneutyka ‘tego, co religijne’. Próba lektury postsekularnej, „Slavia Meridionalis” 2020, nr 20, article no.: 2334, s. 1-20 (pdf).

 • Buliński Tarzycjusz, Szaszkiewicz Marta, „Konkurs Antropologiczny” na Pomorzu: przykład popularyzacji wiedzy antropologicznej przez ośrodek etnologii gdańskiej, „Łódzkie Studia Etnograficzne” 2020, vol. 59, s. 129-148 (pdf).

 • Buliński Tarzycjusz, Kairski Mariusz, A brief history of Amazonian research in Polish anthropology, “Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia” 2020, nr 6, s. 205-216 (pdf).

 • Dubasiewicz Małgorzata, Obrazy poruszone. Aktualizacja znaczeń jasnogórskiej ikony w peregrynacji „Od oceanu do oceanu”, „Rocznik Antropologii Historii” 2020, rok X, nr 13, s. 353-379 (pdf).

 • Kowalski Andrzej Piotr, Antropologia pierwotnej kultury Gotów. Nazwy pojemników i naczyń, „Pomorania Antiqua” 2020, vol. 29, s. 57-72.

 • Kowalski Andrzej Piotr, Rychło Mikołaj, Gothic containers from organic materials and their cognates, “Journal of Indo-European Studies” 2020, vol. 48, nr 3-4, s. 425-443.

 • Kowalski Andrzej Piotr, Rychło Mikołaj, Witczak Krzysztof Tomasz, Is Old Norse gammi an inherited or a borrowed word?, “Skandinavskaya Filologiya” 2020, vol. 18, nr 1, s. 72-84 (pdf).

 • Kowalski Andrzej Piotr, Przejawy ekskluzywizmu religijnego w tradycjach indoeuropejskich, „Przegląd Religioznawczy” 2020, nr 4 (278), s. 5-12 (pdf).

 • Kowalski Andrzej Piotr, Czy św. Wojciech mógł być przez Prusów uznany za czarownika lub istotę demoniczną?, w: Homini, qui in honore fuit: księga pamiątkowa poświęcona śp. Profesorowi Grzegorzowi Białuńskiemu, red. A. Dobrosielska, A. Pluskowski, S. Szczepański, Olsztyn 2020, s. 81-90.

 • Kwaśniewska Anna, Florian Ceynowa jako etnograf - osiągnięcia i percepcja w środowisku etnograficznym, w: Ceynowa (prze)pisany, red. D. Kalinowski,  Słupsk-Wejherowo 2020, s. 31-60.

 • Kwaśniewska Anna, Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego a układy kultury Antoniny Kłoskowskiej, w: Kultura - tradycja - rozwój: perspektywy, konteksty, działania, red. K. Ciechorska-Kulesza, Gdańsk 2020, s. 117-151 (pdf).

 • Kwaśniewska Anna, Baśka; Bory Tucholskie i Borowiacy; Bursztyn (jantar); Ceramika kaszubska Neclów; Chëcz; Czary, magia; Demonologia ludowa; Dębki; Drwinkowanie, wice, żarty; Farmazoni; Gen kaszubski; Gnieżdżewo; Instytut Bałtycki; Jeziora; Jurata; Kaszubscy folkloryści; Kaszubskie grupy lokalne; Kaszubskie łodzie pod żaglami; Kraina w kratę; „Lubiana” w Łubianie; Maszoperie i rybacy kaszubscy; Medycyna ludowa; Necel Augustyn; Pielgrzymki; Plecionkarstwo; Puck; Rogarstwo; Rozewie; Strajki szkolne; Tabaka; Tkactwo; Truskawka (kaszëbskô malëna); Tuszkowy; Wanoga; Wielka Wieś; Zabawy; Zwyczaje rolnicze; Żarnowiec [hasła encyklopedyczne], w: Gniazdo Gryfa: słownik kaszubskich symboli, pamięci i tradycji kultury, red. C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2020 (pdf).

 • Milewska Monika, Ukradzione święto. Dożynki w PRL, „Zeszyty Wiejskie” 2020, nr 26, s. 179-201 (pdf).

 • Mirgos Katarzyna, ¿Euskal Herria Nora Zoaz? El pasado, el presente y el futuro del País Vasco, w: Situación politica de España a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI, red. E. Tarnawski, J. Iwanek, S. Dudra, Zielona Góra 2020, s. 133-142.

 • Paprot-Wielopolska Aleksandra, „My też chcemy mieć swoje tradycje”. Metody badań, definiowanie i praktykowanie niematerialnego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych, “Lud” 2020, vol. 104, s. 75-99 (pdf).

 • Paprot-Wielopolska Aleksandra, Rola poznańskiej etnologii w prowadzeniu badań na Ziemiach Zachodnich i Północnych, w: Myśli - pasje - działania: 100 lat etnologii uniwersyteckiej w Poznaniu, red. A.W. Brzezińska, W. Dohnal, „Poznańskie Studia Etnologiczne” 2020, nr 23, s. 189-211.

 • Paprot-Wielopolska Aleksandra, Sąsiedzi: (Mała) Polska, Prusy, Wolne Miasto Gdańsk. Zarys społeczno-kulturowy, w: Plebiscyt 1920: Mała Polska - wielcy Polacy: katalog wystawy z komentarzem historycznym, red. D. Raczkowska, Malbork 2020, s. 6-13.

 • Paprot-Wielopolska Aleksandra, Tożsamość ukryta w stroju? O potrzebie posiadania tradycyjnego stroju ludowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych, w: (Re)konstruowane stroje ludowe jako znak manifestowania tożsamości lokalnej, red. A.W. Brzezińska, A. Paprot-Wielopolska, M. Tymochowicz, „Atlas Polskich Strojów Ludowych” 2020, nr 49, s. 69-82.

 • Paprot-Wielopolska Aleksandra, Bartosz Paweł Stańda (1983-2019) [hasło encyklopedyczne], w: Etnografowie i ludoznawcy polscy: sylwetki, szkice biograficzne, vol. 6, red. K. Ceklarz, J. Święch, Kraków 2020, s. 229-233.

 • Rogalski Filip, Everyday enacting of agents through bodily simulation, voicing, and familiarization of artifacts among the Arabela (Peruvian Amazonia), “Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia” 2020, nr 6, s. 67-98 (pdf).

 • Rogalski Filip, Między redukcją ontologiczną a uczłowieczeniem – kilka uwag na temat praktyk okołołowieckich ludów tubylczych Amazonii w kontekście ich ontologii, w: Interpretacje przyrody w przeszłości, red. P. Oliński, W. Piasek, R. Piętka, Toruń 2020, s. 25-47.

 

2019

 

[w przygotowaniu]

 

2018

 

[w przygotowaniu]

 

2017

 

[w przygotowaniu]

 

2016


 

 • Bednarek AgnieszkaPrzedstawić Tajemnicę. Ikonosfera i ikonografia kaszubskich kapliczek maryjnych – analiza wybranych przykładów, w: Mała architektura sakralna Kaszub. Perspektywa antropologiczna, red. K. Marciniak, Gdańsk 2016, s. 181-196.

 • Bednarek AgnieszkaDworzec - wykolejony dom. Próba oikologii z domieszką heterotopologii, w: Przestrzeń - literatura - doświadczenie: z inspiracji geopoetyki, red. T. Gęsina, Z. Kadłubek, Katowice 2016, s. 68-84.

 • Bednarek AgnieszkaTożsamość etniczno-regionalna mieszkańców wsi Kasparus i Osiek. Rekonesans etnograficzny, "Rydwan" 2016, nr 11, s. 376-393.

 • Buliński Tarzycjusz, Antropologia: metoda, teoria, doświadczenie osobiste, „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia” 2016, nr 2, s. 5-13 (pdf).

 • Buliński Tarzycjusz, Szkoła jako sposób zdobywania dóbr (Indianie E'ñepá, Amazonia Wenezuelska), „Etnografia Polska” 2016, vol. 60, nr 1-2, s. 63-82.

 • Dubasiewicz Małgorzata, Interpretacja zwyczaju chowania ludzkich ciał w bagnach we wczesnym okresie żelaza na terenie Barbaricum, "Pomorania Antiqua" 2016, tom 25, s. 29-48 (pdf).

 • Kwaśniewska Anna, Niematerialne dziedzictwo kulturowe na terenach postmigracyjnych (na przykładzie Pomorza), „Łódzkie Studia Etnograficzne” 2016, vol. 55, s. 46-79.

 • Kwaśniewska Anna, Krakowskie środowisko naukowe a tematyka pomorska w badaniach Instytutu Bałtyckiego, w: Kaszubi i Pomorze a Kraków: o zainteresowaniach sprawami kaszubsko-pomorskimi w kręgu Polskiej Akademii Umiejętności, red. J. Borzyszkowski, Kraków 2016, s.133-153.

 • Kwaśniewska Anna, Niematerialne dziedzictwo kulturowe na ziemiach "starych" i "nowych" Pomorza Wschodniego. Kontynuacja - odrzucenie - przywracanie - tworzenie, w: Narracja, obyczaj, wiedza... : o zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, red. A. Przybyła-Dumin, Chorzów-Lublin-Warszawa 2016, s. 263-286.

 • Kwaśniewska Anna, Obraz wsi kaszubskiej we wspomnieniach Bolesława Jażdżewskiego, w: Kultura wsi w egodokumentach, red. H. Czachowski, V. Wróblewska, Toruń 2016, s. 79-98.

 • Kwaśniewska Anna, Pamięć zbiorowa i tożsamość mieszkańców Ziem Zachodnich i Północnych (na przykładzie powiatu słupskiego), w: Kaszubi - Pomorze – Gdańsk. W kręgu pytań o kulturę, historię i tożsamość (księga jubileuszowa Profesora Józefa Borzyszkowskiego z okazji 70. rocznicy urodzin), red. C. Obracht-Prondzyński, T. Rembalski, K. Lewalski, Gdańsk 2016, s. 666-686.

 • Kwaśniewska Anna, Wielokulturowość Pomorza: mit – kreacja – rzeczywistość, w: Przyszłość wielokulturowości w Polsce? Nowe wyzwania dla antropologii kulturowej i etnologii, red. D. Angutek, Wrocław-Zielona Góra 2016, s. 145-159.

 • Kwaśniewska Anna, Wpływ turystyki na grupy regionalne i ich kulturę - na przykładzie Podhala i Kaszub, w: Z turystyką przez wieki, red. A. Łysiak-Łątkowska, K. Lewalski, Gdańsk 2016, s.148-168.

 • Milewska Monika, Gdy Ça ira z Karmaniolą pod rękę tańcowały..., „Beethoven Magazine” 2016, nr 21, s. 58-61.

 • Milewska Monika, Czy Napoleon podbije Polskę? O napoleońskich produktach turystycznych ostatnich lat, w: Z turystyką przez wieki, red. A. Łysiak-Łątkowska, K. Lewalski, Gdańsk 2016, s. 79-94.

 • Mirgos Katarzyna, Antropolog w Kraju Basków. Wybrane aspekty badań nad baskijskimi mniejszościami, „Zeszyty Łużyckie” 2016, vol. 50, s. 427-448.

 • Mirgos Katarzyna, Dziecko jako protagonista migracji. Przykład kraju Basków, „Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny” 2016, nr 3, s. 309-326.

 • ​​Mirgos Katarzyna, Euskal Herria nora zoaz? Kraj Basków wczoraj, dziś i jutro, „Przegląd Narodowościowy - Review of Nationalities” 2016, nr 5, s. 167-177.

 • Mirgos Katarzyna, Patriotyzm po baskijsku, w: Kulturowe analizy patriotyzmu, red. K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2016, s. 313-332.

 • Paprot Aleksandra, Kreowanie tożsamości regionalnej oraz lokalnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych (ze szczególnym uwzględnieniem Żuław i Powiśla) - relacja z badań, „Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia” 2016, nr 2, s. 265-269 (pdf).

 • Rogalski Filip, Creating Amazonian sociality – some observations on the patterns of joking interactions among the Arabela of Peruvian Amazonia, “Ethnologia Polona” 2016, vol. 36, s. 257-272 (pdf).

 • Szaszkiewicz MartaWspółczesne intencje stawiania kapliczek na Pomorzu – analiza wyników badań terenowych, w: Mała architektura sakralna Kaszub. Perspektywa antropologiczna, red. K. Marciniak, Gdańsk 2016, s. 285-298.

 

 

2015


 

 • Bednarek AgnieszkaReligijność a tożsamość na przykładzie młodych Kaszubów. Zarys zagadnienia w świetle literatury i wstępnych badań antropologicznych, "Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia", nr 1, s. 40-58 (pdf).

 • Bednarek Agnieszka, Człowiek wobec "Boga emigranta". Mickiewiczowska antropologia po odczarowaniu (w perspektywie postsekularnej), w: Mesjańskie imaginaria Europy (i okolic): studia komparatystyczne, red. A. Janek, A. Regiewicz, A. Żywiołek, Częstochowa 2015, s. 119-134.

 • Buliński Tarzycjusz, Strażnik, Ogrodnik, Rewolucjonista. O kulturowej logice nowożytnego wychowania, "Studia z Teorii Wychowania", nr 4(13), s. 97-18 (pdf).

 • Buliński Tarzycjusz, Antropologia dziecka; Antropologia edukacji; Edukacja formalna / edukacja nieformalna / terminowanie; Enkulturacja; Kuwada [hasła encyklopedyczne], w: Encyklopedia dzieciństwa, red. D. Waloszek, Zielona Góra 2015.

 • Buliński Tarzycjusz, Wstęp do ontologii Indian E'ňepá (Amazonia Wenezuelska), „Sensus Historiae” 2015, vol. 21, nr 4, s. 29-52 (pdf).

 • Buliński Tarzycjusz, Rysowanie słów. Praktyki pisania wśród Indian E'ñepá (Amazonia wenezuelska), „Teksty Drugie” 2015, nr 4 (154), s. 48-69 (pdf).

 • Grud IwonaEtnografia wirtualnego świata, "Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia", nr 1, s. 40-58 (pdf).

 • Kairski Mariusz, Tożsamości w Amazonii, czyli o nieoczywistych oczywistościach, „Sensus Historiae” 2015, vol. 21, nr 4, s. 17-28 (pdf).

 • Kowalski Andrzej Piotr, Antropologia kulturowa jako nauka historyczna, w: W krainie metarefleksji: księga poświęcona profesorowi Czesławowi Robotyckiemu, red. J. Barański, M. Golonka-Czajkowska, A. Niedźwiedź, Kraków 2015, s.143-152.

 • Kowalski Andrzej Piotr, Dawny Złotów. Przestrzeń miasta w średniowieczu i czasach nowożytnych, w: Złotów na Krajnie, red. I. Cierniak, Złotów 2015, s. 13-31.

 • Kwaśniewska Anna, Lumpeksy, szmateksy, second handy - sklepy z używaną odzieżą i ich klienci, w: Śmieć w kulturze, red. K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2015, s. 529-553.

 • Kwaśniewska Anna, Kulikowska Katarzyna, Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza, w: Pomorska debata o kulturze. Kultura na pograniczu - pogranicza kultury (edycja II), red. K. Kulikowska, C, Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2015, s. 43-66.

 • Milewska Monika, Napoleońskie biuro podróży, w: "Migracje. Podróże w dziejach". Nowożytność, red. M. Franz, K. Kościelniak, Z. Pilarczyk, Toruń 2015, s. 290-301.

 • Mirgos Katarzyna, Euskaltasuna. O byciu Baskiem we współczesnym świecie, „Etnografia Polska” 2015, vol. 59, nr 1-2, s. 45-64.

 • Mirgos Katarzyna, La estereotipización de las mujeres inmigrantes de Europa del Este, w: Actas del VIII Congreso sobre Migraciones Internacionales en España, Granada, 16-18 de septiembre de 2015, Facultad de Filosofia y Letras Univesidad de Granda, red. F.J.C. García, A. Megías Megías, J. Ortega Torres, Granada 2015, s. 97-107.

 • Ozga AlicjaW świecie śmiercionośnych słów. Czary w normandzkiej społeczności, "Etnografia. Praktyki, Teorie, Doświadczenia", nr 1, s. 40-58 (pdf).