Bazy danych

 

 

 

 

 

Dostępne przez usługę VPN i na miejscu w BUGu:


 

 

Uniwerystet Gdański posiada dostęp do różnorodnych elektronicznych baz danych, m.in. szerokiego zakresu czasopism naukowych. Korzystać z tych zasobów można na dwa sposoby: bezpośrednio w Bibliotece Głównej za pośrednictwem stacjonarnych komputerów lub z domowych komputerów po wcześniejszym uruchomieniu darmowej usługi VPN. W przypadku drugiej opcji niezbędny jest do wypełnienia odpowiedni formularz oraz przedsięwzięcie dalszych kroków: ze szczegółową procedurą można zapoznać się na stronie biblioteki.

 

 

Oto niektóre z dostępnych baz danych:

 

 

JSTOR - Biblioteka cyfrowa oferująca pełny dostęp do anglojęzycznych czasopism naukowych i e-booków również z zakresu antropologii. Dostęp: za pomocą usługi VPN lub bezpośrednio na miejscu w Bibliotece Glównej, można również założyć darmowe konto z możliwością czytania 3 artykułów raz na dwa tygodnie / możliwość pobierania plików / opcja wyszukiwania według haseł, tytułów, dziedzin

 

Wiley Online Library - Biblioteka cyfrowa obejmująca anglojęzyczny zbiór e-booków i czasopism naukowych. Dostęp: Dostęp: za pomocą usługi VPN lub bezpośrednio na miejscu w Bibliotece Glównej / możliwość pobierania plików / wyszukiwanie według haseł, tytułów, dziedzin

 

IBUK Libra - Polska biblioteka cyfrowa i wypożyczalnia e-booków oferująca użytkownikom m.in. literaturę akademicką i specjalistyczną dotyczącą nauk społecznych (w tym antropologii kulturowej). Dostęp: przez usługę VPN, z pozycji można korzystać zarówno on-line jak i off-line po wypożyczeniu / opcja przechowywania pozycji „na półce”, zaznaczania w tekście i sporządzania notatek

 

 

 

 

Inne bazy:


 

 

Biblioteka Cyfrowa Polskiego Instytutu Antropologii - baza polskich tekstów etnograficznych zawierająca m.in.:

- artykuły z czasopism etnograficznych (LUD, Etnografia Polska i Polska Sztuka Ludowa, Konteksty),

- książki (prace zbiorowe, teksty o dziedzictwie kulturowym i podręczniki antropologiczne),

- atlasy (Atlas Polskich Strojów Ludowych).

Wolny dostęp / możliwe pobieranie plików / wyszukiwanie według dowolnego wyrazu z tekstu lub tradycyjnie, według nazwiska autora, tytułu, słów kluczowych

 

 

Archive.org (Internet Text Archive) - anglojęzyczne książki dostępne w formie ebooków z różnych dziedzin, w tym literatury i antropologii. Zbiór ma charakter archiwum, przede wszystkim odnaleźć tu można starsze pozycje. Wolny dostęp, możliwe jest pobieranie plików. Wyszukiwanie hasłowe, po autorach i tytułach.

 

 

Academia.edu - portal pozwalający badaczom, w tym również studentom, udostostępniać swoje prace szerszemu gronu odbiorców. Posiada bogatą bazę z różnych dziedzin nauki, w tym artykuły antropologów, również w języku polskim. Dostęp wolny, możliwość ściągnięcia na dysk.

 

 

Anthropology Special Issues  - zbiór wybranych numerów (z ostatnich lat) czasopism antropologicznych

 

 

 

 

 

 

Bazy dotyczące Indian i Ameryki


 

 

Smithsonian Institute - bogate zbiory anglojęzycznych książek oraz zdjęć i innych materialów z zakresu antropologii. Posiadają również spisy wydanych ksiażek i artykułów (np. Burreau of American Ethnology), które ułatwiają namierzenie opracowań publikowanych na konkretny temat lub o danej grupie etnicznej. Dostęp wolny,  możliwe jest też pobieranie plików. Wyszukiwanie odbywa się poprzez tytuły i autorów, ale można też hasłowo.

 

 

 

 

Bazy kaszubistyczne


 

 

Biblioteka Cyfrowa - baza historycznych gazet, pism i książek oraz wszelkich innych zbiorów dotyczących Pomorza. Posiada bogaty zasób związany z Kaszubami (np. artykuły z czasopisma Pomerania), w tym zbiór regionalnych czasopism, posiadają zasoby również w języku kaszubskim i niemieckim. Dostęp wolny, z możliwością pobrania na dysk lub korzystania ze zbiorów bezpośrednio w przeglądarce.

 

 

Projekt Kaszuby – e-biblioteka kultury i tradycji Kaszubów. Prezentacja dorobku prac znanych badaczy i działaczy kaszubskich oraz ich współczesnych kontynuatorów. Można tu odnaleźć artykuły takich autorów jak: Jerzy Treder, Kazimierz Nitsch, Edward Breza, jak również opracowania ze słowników Bernarda Sychty. Dostęp wolny.

 

 

Skarbnica Kaszubska - przede wszystkim posiada linki do wybranych zasobów kaszubskich, porozsiewanych po różnych bibliotekach internetowych. Wśród zgromadzonych materialów znajdują się tu m.in. słowniki, wybrane artykuły dotyczące frazeologii, literatury oraz etnografii Kaszub.