Program Wymiany Studenckiej „MIRAI” - wyjazd do Japonii

 


 

 

Uniwersytet Gdański, Zakład Etnologii i Antropologii Kulturowej został zaproszony do uczestnictwa w programie wymiany międzynarodowej MIRAI (Mutual-understandings, Intellectual Relations and Academic exchange Initiative).

 

 

 

 

Tegoroczna edycja skierowana jest do uczestników studiów magisterskich (zarówno obecnych, jak i zaczynających w październiku naukę), pragnących poznać kraj i jego kulturę - również tych, którzy do tej pory nie brali Japonii jako głównego celu swoich zainteresowań.

 

Całość kosztów przelotu i pobytu na miejscu pokrywa strona japońska.

 

 

Uczestnicy programu uzyskują możliwość m.in.:

 

- uczestniczenia w licznych sympozjach naukowych,

- odwiedzenia wiodących ośrodków technologicznych, przemysłowych i naukowych,

- przejazdu super ekpresem Shinkansen,

- zapoznania się z dziedzictwem kulturowym i historycznym Kraju Kwitnącej Wiśni,

- partycypowania w życiu codziennym przeciętnej japońskiej rodziny.

 

 

 

Termin wyjazdu do Japonii to 6-13 grudnia 2017 r.  Zgłoszenia do 4 października (na maila). 

 

 

Spośród przesłanych zgłoszeń zostaną wybrane jedna lub dwie osoby, które następnie udadzą się na rozmowę kwalifikacyjną do Ambasady Japonii w Warszawie.

 

 

 


WAŻNE:

 

- wymagana jest znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (rozmowa w Ambasadzie odbywa się w języku angielskim, tak samo zajęcia podczas stypendium);

 

- Wymagane dokumenty:

 

1. CV w języku angielskim.

2. List motywacyjny w języku angielskim.

3. Krótki esej nt. programu MIRAI i jego znaczenia dla rozwoju Twojej osoby i relacji polsko-japońskich.

4. Ważny paszport - przynajmniej przez 6 miesięcy licząc od daty wyjazdu.

 

- tegoroczna edycja skierowana jest do uczestników studiów magisterskich (zarówno obecnych, jak i zaczynających w październiku naukę).

 

- szczegółowy opis programu z bieżącego roku (plik .pdf).

 

 

 

Kontakt: dr J. Splisgart.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Wolontariat Europejski - EVS

 


 

 

 

Wolontariat Europejski (European Voluntary Service - EVS) to akcja umożliwiająca wolontariuszowi lub grupie wolontariuszy podjęcie pracy społecznej we wszystkich Krajach Programu i Sąsiedzkich Krajach Partnerskich.

 

 

W Wolontariacie Europejskim może uczestniczyć każdy młody człowiek w wieku od 18 do 30 lat. Pobyt w zagranicznej organizacji trwa od 2 do 12 miesięcy.

 

Unia Europejska opłaca prawie wszystkie wydatki - takie jak koszta zakwaterowania, ubezpieczenia, podróży, wyżywienia. Dodatkowo zapewnia kurs języka, a także kieszonkowe na drobne wydatki.

 

 

 

Zrealizowanie EVS jest możliwe w:

 

1) "Krajach Programu" (wszyscy członkowie UE, Turcja, Islandia, Liechtenstein, Norwegia),

 

2) w sąsiadujących krajach (Albania, Bośnia i Hercegowina, Chorwacja, Macedonia, Serbia, Armenia, Azerbejdżan, Gruzja, Białoruś, Mołdawia, Rosja, Ukraina),

 

3) w "Innych Krajach Partnerskich na świecie" np. Ameryka Łacińska, Karaiby, Azja, Oceania.

 

 

 

Aby wziąć udział w programie należy najpierw znaleźć organizację wysyłającą. W wysyłaniu wolontariuszy za granicę pośredniczą przeróżne instytucje z całej Polski. Przykłady takich organizacji:


- Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego - często współpracuje z ośrodkami z różnych państw m.in. Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Słowacji, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii. Umożliwia wyjazd w ramach EVS. Aktualne oferty dostępne są na stronie fundacji: http://www.frsp.eu/.

 

- Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego: przykładowy EVS na stronie fundacji.

 

- Centrum Wolontariatu w Kielcach - obecnie możliwy jest wyjazd na Łotwę (zgłoszenia do 31.03.2016). Aktualne oferty dostępne są na ich stronie oraz facebooku.

 

 


Więcej informacji o programie EVS na stronie Wolontariatu Europejskiego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Wolontariat w Kolumbii

 


 

 

Stowarzyszenie MALOCA oferuje wyjazd na kolumbijską sawannę w La Macarena nad Rzeką Pięciu Kolorów.

 

 

Szczegóły dostępne są pod następującymi adresami:

 

- wolontariat w Kolumbii

 

- drugi etap wolontariatu w Kolumbii

 

 

 

 

 

 


 

Studia w Argentynie

 


 


Ambasada Republiki Argentyny w Polsce ma przyjemność poinformować Państwa o możliwości podjęcia lub kontynuowania studiów na uczelniach publicznych w Argentynie w ramach przyznawanych przez argentyńskie Ministerstwo Edukacji wakatów dla studentów zagranicznych.

 


Rozporządzenie nr 1523/90 pozwala studentom zagranicznym, nie będącym rezydentami Republiki Argentyny, na rozpoczęcie studiów wyższych bezpośrednio na Uniwersytecie Państwowym, uznając dokumenty zagraniczne poświadczające posiadanie wykształcenia średniego. Jednocześnie nie zwalnia studentów zagranicznych z obowiązku spełniania wymagań ustalonych przez poszczególne uczelnie w ramach procesu rekrutacji.

 


Każdy Uniwersytet corocznie ustanawia liczbę wolnych miejsc przeznaczonych dla studentów zagranicznych. Informacje o ich dostępności przekazywane są przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych do Ambasad Argentyny na całym świecie. Są one jedynymi instytucjami uprawnionymi do przyznawania miejsc zagranicznym studentom na wybranych uczelniach. Polscy rezydenci powinni zwrócić się w tej sprawie do Ambasady Argentyny w Warszawie.

 

 

W przypadku, gdy Ambasada przyzna danemu studentowi miejsce na Uniwersytecie w Argentynie, jest on automatycznie uprawniony do złożenia wniosku o wizę zgodnie z przepisami konsularnymi oraz do podjęcia studiów w Argentynie bez konieczności wnoszenia opłat z tytułu czesnego.

 

Koszty utrzymania pokrywa sam zainteresowany.

 

 


Zagraniczni absolwenci studiów minimum pierwszego stopnia, chcący kontynuować naukę na kolejnym poziomie (studia magisterskie, doktoranckie, kursy specjalne) powinni indywidualnie starać się o przyznanie miejsca na wybranym Uniwersytecie. Po otrzymaniu potwierdzenia przyznania miejsca, mogą z tym dokumentem ubiegać się o wydanie wizy.

 


Rozporządzenie nr 1523/90 nie dotyczy Uniwersytetów prywatnych i innych instytucji akademickich. W takim przypadku zainteresowani powinni nawiązać kontakt bezpośrednio ze wspomnianym instytucjami w celu załatwienia formalności związanych z przyjęciem na studia i wizą.
 

 


Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem internetowym organizacji rządowej zajmującej się promocją uniwersytetów argentyńskich "Promoción de la Universidad Argentina", a także bezpośrednio w:

 


Ambasadzie Republiki Argentyny w Polsce


ul.Brukselska 9, 03-973 Warszawa


Tel 48 22 6176028/6029
Fax 48 22 6177162

 


Godziny przyjęć interesantów w sekcji konsularnej:  9:00-14:00.
 

 

 

 

 

 

 

 


 

Wyjazd do Turcji   (4-13 marca 2016)

 


 

 

 

Pojawiła się możliwość krótkoterminowego wyjazdu polskiej grupy w ramach programu Erasmus (w ramach wymiany młodzieży) do Turcji. Zostało kilka miejsc wolnych.

 

Tematem przewodnim wyjazdu jest tradycyjny turecki wyrób dywanów. Zostaniemy zapoznani z techniką ich tkania i sami wejdziemy w rolę tkaczy. W programie także zwiedzanie, ale przede wszystkim międzykulturowa integracja. Poza grupą z Polski będą także Litwini, Estończycy, Rumuni i Słoweńcy.

 

 

Temat przewodni: Tkanie dywanów 

 

Miasto: Karabük (4,5h drogi od Istambułu). 

 

Wymagania: wiek pomiędzy 18-25 lat

 

 

Koszty pobytu pokrywa organizator. Uczestnik zobowiązany jest jedynie do pokrycia częsci kosztów przejazdu, którego całkowity koszt to ok. 200 euro - ale organizator oferuje dopłatę do przejazdu w wys. ok. 150 euro.

 

 

Termin wyjazdu to 4 - 13 marca 2016 r.  Zgłoszenia na maila lub telefonicznie (kontakt: gotis.org).

 

 

 

 

 

 

 


 

Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni (FSS)

 


 

 

Ruszył ostatni nabór wniosków w ramach działania "Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni"*


Zapraszamy do składania wniosków na wymianę studentów i pracowników uczelni wyższych z Polski i Państw-Darczyńców: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. W naborze mogą brać udział polskie uczelnie wyższe posiadające Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego.

 

 

W ramach projektu można realizować dwie kategorię działań, w zakresie:

 

- wymiany studentów, do której uprawnieni są studenci studiów 1, 2 i 3 stopnia z Polski i Państw-Darczyńców;

 

- wymiany pracowników uczelni, do której uprawnieni są pracownicy z Polski i Państw-Darczyńców.

 

 

 

Zaproszenie do składania wniosków trwa od 2 lutego do 2 kwietnia 2015, do 16:00.

 

 

Szczegółowe informacje na stronie FFS.