Informacje dla kandydatów

 

 

 

Informator o studiach 2019/2020

 

 

Przystanek dla zagubionych kandydatów

Etnologia i antropologia kulturowa to kierunek studiów dla osób zainteresowanych naukami społecznymi, człowiekiem i jego kulturą. Przygotowują do badań kultury ludzkiej i odkrywania powodów, które wpłynęły na jej ukształtowanie.

 

Na Uniwersytecie Gdańskim na studiach I stopnia relalizowane są takie przedmioty jak:

- Metodyka badań terenowych,

- Etnografia Polski,

- Mapa etniczna świata,

- Antropologia Współczesności,

- Etnologia Pomorza

- Etnologia ludów nadmorskich.

 

Na studiach II stopnia:

- Antropologia kulturowa i społeczna,

alternate textA może śladami Wikingów?

- Współczesne orientacje w etnologii i antropologii kulturowej,

- Teorie kultury,

- Teorie społeczeństwa.

 

 

Studenci zdobywają wiedzę na temat języków, religii i pochodzenia etnicznego polskich, europejskich i światowych wspólnot kulturowych, a przede wszystkim na temat planowania i prowadzenia badań terenowych i opracowywania ich wyników. Badają człowieka jako część większej grupy etnicznej czy społeczności lokalnej, a także zmienność form kulturowych na przestrzeni lat. Absolwenci studiów etnologicznych to specjaliści do spraw komunikacji międzykulturowej i objaśniania zjawisk społeczno-kulturowych.

 

 

Studia przygotowują ich do pracy w placówkach kulturalno-oświatowych, agencjach turystycznych, muzeach, centrach badania opinii społecznej, instytucjach informacyjnych, placówkach dyplomatycznych, marketingu, reklamie, public relations i wielu innych miejscach, gdzie stawia się na otwarty umysł i dobry kontakt z ludźmi.

 

 

 

 

 

 

 

Na temat naszego kierunku można przeczytać także na portalu kierunki.net.

 

 

 

Zachęcamy także do zapoznania się z filmikiem promującym nasz kierunek.

 

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI – PIERWSZY STOPIEŃ STUDIÓW

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI – DRUGI STOPIEŃ STUDIÓW

 

 

 

 

 

 

 

ETNOLOGIA - STUDIA LICENCJACKIE (I STOPIEŃ)


 

 

Rejestracja kandydatów będzie otwarta do 19 lipca 2019 r.

 

Ogłoszenie listy kandydatów: 23 lipca 2019 r.

 

Lista przyjętych zostanie ogłoszona: 31 lipca 2019 r.

 

Kontakt z komisją od 1 lipca. Miejsce składania dokumentów będzie podane (najprawdopodobniej drogą mailową) po ogłoszeniu listy kandydatów.

 

 

 

 

 

ETNOLOGIA - STUDIA MAGISTERSKIE (II STOPIEŃ)


 

 

Rejestracja kandydatów będzie otwarta do 17 września 2019 r.

 

Ogłoszenie listy kandydatów: 19 września 2019 r.

 

Ogłoszenie listy osób przyjętych: 27 września 2019 r.

 

Kontakt z komisją od 1 lipca. Miejsce składania dokumentów będzie podane (najprawdopodobniej drogą mailową) po ogłoszeniu listy kandydatów.

 

 


 

 

Wszelkie zmiany można także śledzić na stronie rekrutacji Wydziału Historycznego UG:

 

- etnologia - studia licencjackie

 

- etnologia - studia magisterskie