Etnologia gdańska

Poznajemy świat poprzez ludzi

 

 

 

 

 

    Dziś, gdy problematyką etnologii próbuje zajmować się kulturoznawstwo, filozofia czy socjologia, chcemy wrócić do korzeni naszej dyscypliny. Sto lat po wyprawach Bronisława Malinowskiego do Australii i Oceanii na nowo sięgamy do zapoczątkowanych przez wybitnego antropologa badań terenowych. W terenie bowiem zaczyna się poznanie ludzi, zaś przez nich – poznanie świata. To właśnie zadziwienie Innymi, zetknięcie się z ich życiem i problemami, czyniło etnologię tak intrygującą i ważną poznawczo. Doświadczenia badawcze pozwalały nie tylko pozyskiwać wiedzę o odmiennych społeczeństwach, ale stanowiły także źródło inspiracji intelektualnych, potrzebnych także dzisiaj. 

 

      Etnologia gdańska jest młodym ośrodkiem, choć rozwijającym się bardzo dynamicznie. Powstała w 2009 roku założona przez prof. Wojciecha Bębna jako Zakład Etnologii w ramach najpierw Instytutu Archeologii, a od 2011 roku Instytutu Archeologii i Etnologii. Nasi studenci mają możliwość poszerzania swoich dotychczasowych zainteresowań oraz poznania nowych aspektów związanych z kulturą i społeczeństwem, co pomoże im w przyszłości stać się w pełni ukształtowanymi etnologami. Świetnie wyszkolona kadra specjalizuje się w różnorodnych zagadnieniach. Dotyczą one zarówno grup etnicznych żyjących na różnych kontynentach, jak i nurtów antropologicznych, wyjaśniających wielopłaszczyznową problematykę społeczną i kulturową. Pracują i wykładają u nas naukowcy zajmujący się najbliższym terenem Pomorza i Kaszub (J. Borzyszkowski, A. Kwaśniewska), Ameryką Południową i Północną (M. Kairski, T. Buliński), Australią oraz wyspami Polinezji (W. Bęben) czy Azją dalekowschodnią (J. Splisgart). Nie brakuje także znakomitych interdyscyplinarystów, wiążących etnologię z filozofią, historią i archeologią (A. Kowalski, M. Milewska).

 

    Już w latach pięćdziesiątych XX w. Claude Lévi-Strauss zauważył, że antropologia zmierza do całościowego poznania człowieka. Nie sposób uprawiać tej dyscypliny w oderwaniu, czy izolacji od innych dziedzin nauki. Etnologia ze względu na przedmiot swych rozważań czerpie zarówno z nauk społecznych, jak i historii czy geografii. Zainspirowani takim spojrzeniem na Etnologię, chcemy budować wspólnotę doświadczeń, miejsce wzajemnych inspiracji, gdzie znajdzie się miejsce na współpracę zarówno z ośrodkami etnologicznymi w kraju i za granicą, jak i z przedstawicielami innych gałęzi nauki. 

 

 

 

Zapraszamy. Studia z nami mogą być wielką przygodą.

 

 

 

Zakład Etnologii i Antropologii Kulturowej UG