Karty informacyjne przedmiotów 2020/2021

 

studia licencjackie

 

Etnografia Polski

Kultury Hiszpanii

Historia etnologii

Wstęp do etnologii

Filozofia

Mapa etniczna

Baskowie – język i kultura

Współczesne Chiny z perspektywy antropologii

Folklorystyka

Analiza i interpretacja danych etnograficznych

Etnologia krajów pozaeuropejskich

Etnologia religii

Metodologia nauk społecznych

Kultura w pradziejach

Język a kultura

Etnologia ludów nadmorskich

Kultura i folklor Włoch

Antropologia współczesności

Antropologia Pomorza

Etnodesign sztuka ludowa

 

 

studia magisterskie

 

Antropologiczne interpretacje kultury

Etnologia i językoznawstwo

Edukacja i animacja międzykulturowa

Antropologia społeczna

Warsztaty etnologiczne: wprowadzenie do analizy antropologicznej

Współczesne orientacje w etnologii i antropologii kulturowej

How we think they think? Reasoning across cultures

Mit i magia

Miasto w badaniach antropologicznych

Antropologia wizualna

Sacrum i władza

Sztuka Islamu wymiar etnograficzny

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum:

Filozofia

Wstęp do etnologii

Historia etnologii (wykład)

Etnografia Polski (wykład)

Etnologia Europy (wykład)

Mapa etniczna świata

Metody badań terenowych (wykład)

Podstawy warsztatu naukowego

Przestrzeń kulturowa Iberii

Jedzenie i ideologia

Kultura Azji Środkowej (MR:ŚW) 

Technlogie informatyczne w etnologii

Proseminarium licencjackie

Metodologia nauk społecznych

Etnologia krajów pozaeuropejskich

Antropologia Pomorza

Muzealnictwo

Folklorystyka

Etnologia religii

Antropologia wsi

Kultura i społeczeństwo Skandynawii i basenu Morza Bałtyckiego (MR: PL/EU)

Antropolog i misjonarz (MR: ŚW)

Matki-Polki, czarownice, feministki: role i znaczenie kobiet w Polsce (fakultet)

Kultura hiszpańskich miast (fakultet)

Wybrane zjawiska w perspektywie antropologicznej (fakultet)

Seminarium licencjackie (dr M. Milewska)

Seminarium licencjackie (dr K. Mirgos)

Kultura w pradziejach (dr S. Paszke) (dostępny wkrótce)

Antropologia miasta

Antropologia współczesności

Język a kultura

Etno-design i sztuka ludowa

Antropologia Indian Amazonii (Melazonia)

Antropologia Papui-Nowej Gwinei 

Etnologia ludów morza

Życie i kultura mniejszości muzułmanskich w Polsce (MR: PL)

Matki-Polki, czarownice, feministki: role i znaczenie kobiet w Polsce (fakultet)

Kultura hiszpańskich miast (fakultet)

Wizja świata w folklorze Azji Wschodniej (fakultet)

Wybrane zjawiska w perspektywie antropologicznej (fakultet)

Seminarium magisterskie (dr M. Kairski)

Seminarium magisterskie (prof. A. Kowalski)

Teorie kultury

Antropologia widowisk

Antropologia społeczna

Współczesne orientacje w etnologii i antropologii kulturowej

Kulturowy wymiar edukacji (AIK)

Rodzina w perspektywie antropologicznej (AIK)

Edukacja i animacja międzykulturowa

Fotografia i film w antropologii (warsztaty)

Rodzina i tradycja w kulturze łowickiej (warsztaty)

Komunizm a nowoczesność

Cywilizacja czasów nowożytnych

Huculi i Huculszczyzna

Seminarium magisterskie (prof. W. Bęben)

Seminarium magisterskie (dr hab. A. Kwaśniewska)

Filozofia Kultury

Kulturowy wymiar edukacji (AIK)

Rodzina w perspektywie antropologicznej (AIK)

Władza i sacrum (wykład humanistyczny)

Misjonarz i antropolog

Mit i magia

Fotografia i film w antropologii (warsztaty)

Święte pisma jako zapis świętej tradycji i odzwierciedlenie uwarunkowań społeczno-kulturowych (wykład humanistyczny)

Rodzina i tradycja w kulturze łowickiej (warsztaty)

Europejskie sacrum / profanum (fakultet)

Antropologia medyczna (fakultet)

Tradycyjne prawo i system wartości u ludów Australii i Oceanii (fakultet)

Komunizm jako codzienne doświadczenie (w. monograficzny)

Kultura Azji Środkowej (wykład humanistyczny)

Projektowanie grantów (fakultet)

Antropologia wizualna (warsztaty)

Interpretacje źródeł dla etnologów

Jedzenie i ideologia w PRL (AIK)

Kultura Islamu (AIK)

Żydzi na Pomorzu (wykład monograficzny)

Antropologia władzy (fakultet)

Etnologia ludów nadmorskich

Przekład w antropologii (fakultet)

Szamanizm (fakultet)

Sztuka ludowa

Współczesne zróżnicowanie kulturowe i etniczne Pomorza (MR: PL)

Antropologia jedzenia (fakultet)

Etnografia w biznesie (fakultet)

Kultura mniejszości narodowych, etnicznych i wyznaniowych (MR: PL)

Kultura popularna w Japonii (mgr M. Jaworska)

Pogranicza antropologii kulturowej i psychologii (fakultet)

Antropologia edukacji (fakultet)

Etnolog na rynku pracy: elementy praktyczne (fakultet)

Ewolucja wodnych środków transportu (prof. W. Ossowski) (w. humanistyczny)

Interpretacja języków azjatyckich (warsztaty)

Islam w dzisiejszej Europie (MR: EU)

Islam w Polsce (wykład humanistyczny)

Język i kultura Japonii (AIK)

Język japoński dla etnologów (fakultet)

Kultura i pismo (AIK)

Kultura i społeczeństwo japońskie (MR: ŚW)

Kultura w pradziejach (prof. A. Kowalski)

Literatura kaszubska (wykład monograficzny)

Polacy w Szwecji (wykład monograficzny)

Interpretacja źródeł historycznych (dr J. Drozd) (warsztaty)

Wprowadzenie do antropologii Japonii (AIK)

Kulturowe wymiary transportu wodnego (MR: PL)

 

 


 

 

AIK  -  Antropologiczne Interpretacje Kultury

 

MR: PL  -  monografia regionalna: Polska

 

MR: EU  -  monografia regionalna: Europa

 

MR: ŚW  -  monografia regionalna: świat