Karty informacyjne przedmiotów 2021/2022

 

studia licencjackie

 

Etnografia Polski (wykład)

Etnografia Polski (ćwiczenia)

Folklorystyka (wykład)

Metody badań terenowych (wykład)

Metody badań terenowych (ćwiczenia)

Filozofia (wykład)

Wstęp do etnologii (wykład)

Wstęp do etnologii (ćwiczenia)

Mapa etniczna świata (wykład)

Mapa etniczna świata (ćwiczenia)

Antropologia Pomorza (wykład)

Etnologia religii (wykład)

Etnologia pozaeuropejska (wykład)

Etnologia pozaeuropejska (ćwiczenia)

Metodologia badań społecznych (wykład)

Etnodizajn i sztuka ludowa (konwersatorium)

Etnologia ludów nadmorskich (wykład)

Język a kultura (wykład)

Kultura w pradziejach (wykład)

Antropologia współczesności (konwersatorium)

Kultury prekolumbijskie (monografia regionalna: świat) (wykład)

Historia etnologii (wykład)

Historia etnologii (ćwiczenia)

Etnologia Europy (wykład)

Etnologia Europy (ćwiczenia)

Muzealnictwo (wykład)

Etnologia religii (wykład)

Antropologia wsi (wykład)

Antropologia miasta (wykład)

Antropologia pamięci (monografia regionalna: Polska/Europa) (wykład)

Antropologia Ziem Zachodnich i Północnych (monografia regionalna Polska/Europa) (wykład)

Kultura i folklor Włoch (monografia etnograficzna) (wykład)

Baskowie: język i kultura (monografia etnograficzna) (wykład)

Islam: cywilizacja i kutlura (monografia regionalna) (wykład)

Mniejszości muzułmańskie w Polsce (monografia etnograficzna) (wykład)

Rozumieć, wyjaśniać, interpretować: O poznaniu w antropologii (monografia regionalna) (wykład)

Antropolog(ia) wobec wizualności (fakultet)

Antropologia rzeczy (fakultet)

Badania użytkowników (UX) (fakultet)

Współczesne oblicza Afryki: ujęcie antropologiczne (fakultet)

Warsztaty terenowe (wyjazd)

Podstawy warsztatu naukowego (ćwiczenia)

Podstawy przedsiębiorczości (wykład)

Proseminarium licencjackie

Seminarium licencjackie

 

 

studia magisterskie

 

Etnografia ludów Górnej Amazonii (AIK) (wykład)

Wprowadzenie do kultur tubylczych Ameryki i Oceanii (AIK) (wykład)

Antropologia społeczna (wykład)

Edukacja i animacja międzykulturowa (konwersatorium)

Współczesne orientacje w etnologii (wykład)

Mit i magia (wykład)

Wpływ elementów etnicznych na sztukę islamu (wykład monograficzny)

Historia Rusi-Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich (wykład humanistyczny)

Społeczeństwo i kultura nowożytnej Europy (wykład humanistyczny)

Antropologia widowisk (wykład)

Teorie kultury (wykład)

Filozofia kultury (wykład)

Narracje biograficzne i oral history (warsztaty etnologiczne)

Projektowanie badań w etnologii (warsztaty etnologiczne)

Antropologia PRL-u (warszaty etnologiczne)

Przekład w antropologii (warsztaty etnologiczne)

Antropologia ludzi i nie-ludzi (fakultet)

Antropologia przestrzeni (fakultet)

Antropologia lokomocji (fakultet)

Podstawy przedsiębiorczości (wykład)

Seminarium magisterskie

 


 

Karty informacyjne przedmiotów 2020/2021

 

studia licencjackie

 

Etnografia Polski

Kultury Hiszpanii

Historia etnologii

Wstęp do etnologii

Filozofia

Mapa etniczna

Baskowie – język i kultura

Współczesne Chiny z perspektywy antropologii

Folklorystyka

Analiza i interpretacja danych etnograficznych

Etnologia krajów pozaeuropejskich

Etnologia religii

Metodologia nauk społecznych

Kultura w pradziejach

Język a kultura

Etnologia ludów nadmorskich

Kultura i folklor Włoch

Antropologia współczesności

Antropologia Pomorza

Etnodesign sztuka ludowa

 

 

studia magisterskie

 

Antropologiczne interpretacje kultury

Etnologia i językoznawstwo

Edukacja i animacja międzykulturowa

Antropologia społeczna

Warsztaty etnologiczne: wprowadzenie do analizy antropologicznej

Współczesne orientacje w etnologii i antropologii kulturowej

How we think they think? Reasoning across cultures

Mit i magia

Miasto w badaniach antropologicznych

Antropologia wizualna

Sacrum i władza

Sztuka Islamu wymiar etnograficzny

 

 

 

 

 

 

 

Archiwum:

Filozofia

Wstęp do etnologii

Historia etnologii (wykład)

Etnografia Polski (wykład)

Etnologia Europy (wykład)

Mapa etniczna świata

Metody badań terenowych (wykład)

Podstawy warsztatu naukowego

Przestrzeń kulturowa Iberii

Jedzenie i ideologia

Kultura Azji Środkowej (MR:ŚW) 

Technlogie informatyczne w etnologii

Proseminarium licencjackie

Metodologia nauk społecznych

Etnologia krajów pozaeuropejskich

Antropologia Pomorza

Muzealnictwo

Folklorystyka

Etnologia religii

Antropologia wsi

Kultura i społeczeństwo Skandynawii i basenu Morza Bałtyckiego (MR: PL/EU)

Antropolog i misjonarz (MR: ŚW)

Matki-Polki, czarownice, feministki: role i znaczenie kobiet w Polsce (fakultet)

Kultura hiszpańskich miast (fakultet)

Wybrane zjawiska w perspektywie antropologicznej (fakultet)

Seminarium licencjackie (dr M. Milewska)

Seminarium licencjackie (dr K. Mirgos)

Kultura w pradziejach (dr S. Paszke) (dostępny wkrótce)

Antropologia miasta

Antropologia współczesności

Język a kultura

Etno-design i sztuka ludowa

Antropologia Indian Amazonii (Melazonia)

Antropologia Papui-Nowej Gwinei 

Etnologia ludów morza

Życie i kultura mniejszości muzułmanskich w Polsce (MR: PL)

Matki-Polki, czarownice, feministki: role i znaczenie kobiet w Polsce (fakultet)

Kultura hiszpańskich miast (fakultet)

Wizja świata w folklorze Azji Wschodniej (fakultet)

Wybrane zjawiska w perspektywie antropologicznej (fakultet)

Seminarium magisterskie (dr M. Kairski)

Seminarium magisterskie (prof. A. Kowalski)

Teorie kultury

Antropologia widowisk

Antropologia społeczna

Współczesne orientacje w etnologii i antropologii kulturowej

Kulturowy wymiar edukacji (AIK)

Rodzina w perspektywie antropologicznej (AIK)

Edukacja i animacja międzykulturowa

Fotografia i film w antropologii (warsztaty)

Rodzina i tradycja w kulturze łowickiej (warsztaty)

Komunizm a nowoczesność

Cywilizacja czasów nowożytnych

Huculi i Huculszczyzna

Seminarium magisterskie (prof. W. Bęben)

Seminarium magisterskie (dr hab. A. Kwaśniewska)

Filozofia Kultury

Kulturowy wymiar edukacji (AIK)

Rodzina w perspektywie antropologicznej (AIK)

Władza i sacrum (wykład humanistyczny)

Misjonarz i antropolog

Mit i magia

Fotografia i film w antropologii (warsztaty)

Święte pisma jako zapis świętej tradycji i odzwierciedlenie uwarunkowań społeczno-kulturowych (wykład humanistyczny)

Rodzina i tradycja w kulturze łowickiej (warsztaty)

Europejskie sacrum / profanum (fakultet)

Antropologia medyczna (fakultet)

Tradycyjne prawo i system wartości u ludów Australii i Oceanii (fakultet)

Komunizm jako codzienne doświadczenie (w. monograficzny)

Kultura Azji Środkowej (wykład humanistyczny)

Projektowanie grantów (fakultet)

Antropologia wizualna (warsztaty)

Interpretacje źródeł dla etnologów

Jedzenie i ideologia w PRL (AIK)

Kultura Islamu (AIK)

Żydzi na Pomorzu (wykład monograficzny)

Antropologia władzy (fakultet)

Etnologia ludów nadmorskich

Przekład w antropologii (fakultet)

Szamanizm (fakultet)

Sztuka ludowa

Współczesne zróżnicowanie kulturowe i etniczne Pomorza (MR: PL)

Antropologia jedzenia (fakultet)

Etnografia w biznesie (fakultet)

Kultura mniejszości narodowych, etnicznych i wyznaniowych (MR: PL)

Kultura popularna w Japonii (mgr M. Jaworska)

Pogranicza antropologii kulturowej i psychologii (fakultet)

Antropologia edukacji (fakultet)

Etnolog na rynku pracy: elementy praktyczne (fakultet)

Ewolucja wodnych środków transportu (prof. W. Ossowski) (w. humanistyczny)

Interpretacja języków azjatyckich (warsztaty)

Islam w dzisiejszej Europie (MR: EU)

Islam w Polsce (wykład humanistyczny)

Język i kultura Japonii (AIK)

Język japoński dla etnologów (fakultet)

Kultura i pismo (AIK)

Kultura i społeczeństwo japońskie (MR: ŚW)

Kultura w pradziejach (prof. A. Kowalski)

Literatura kaszubska (wykład monograficzny)

Polacy w Szwecji (wykład monograficzny)

Interpretacja źródeł historycznych (dr J. Drozd) (warsztaty)

Wprowadzenie do antropologii Japonii (AIK)

Kulturowe wymiary transportu wodnego (MR: PL)

 

 


 

 

AIK  -  Antropologiczne Interpretacje Kultury

 

MR: PL  -  monografia regionalna: Polska

 

MR: EU  -  monografia regionalna: Europa

 

MR: ŚW  -  monografia regionalna: świat