Tytuł naukowy, imię i nazwisko

 


dr hab. prof. UG Anna Kwaśniewska

 


Numer pokoju

 


104

 


Dyżury

 

    wtorek 12:00-13:30


Dane kontaktowe

 


anna.kwasniewska@ug.edu.pl

 


Zainteresowania badawcze

 


Etnologia Pomorza i Polski północnej, dziedzictwo kulturowe, animacja kultury, antropologia medyczna

 

 


Najważniejsze publikacje

 

 

 

Choroba genetyczna jako klątwa. Analiza i kontekst dyskursu medialnego dotyczącego  tzw. genu kaszubskiego, „Lud”, t.101, 2017, s. 231-151.

 

Niematerialne dziedzictwo kulturowe Pomorza Wschodniego. Katalog i Monografia, cz. 1-3, red. A. Kwaśniewska, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2017.

 

Wielokulturowość Pomorza: mit – kreacja – rzeczywistość, [w:] Przyszłość wielokulturowości w Polsce? Nowe wyzwania dla antropologii kulturowej i etnologii, red. D. Angutek, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Zielonogórski, Wrocław 2016, s. 145-160.

 

Lumpeksy, szmateksy, second handy – sklepy z używaną odzieżą i ich klienci, [w:] Śmieć w kulturze, red. K. Kulikowska, C. Obracht-Prondzyński, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2015, s. 529-554.

 

Rybołówstwo na Kaszubach. Tradycja i współczesność, red. A. Kwaśniewska, Wieżyca 2014.

 

Gdzie diabeł nie może tam baby pośle. Wkład Bożeny Stelmachowskiej i Wandy Brzeskiej w badania etnologiczne Pomorza i Wielkopolski, [w:]Obserwatorki z wyobraźnią. Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet, red. G. Kubica, K. Majbroda, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2014, s. 257-286.

 

Badania etnologiczne na Kaszubach i Pomorzu w XIX i XX wieku. Ludzie, instytucje, osiągnięcia badawcze, Instytut Kaszubski, Gdańsk 2009.