Tytuł naukowy, imię i nazwisko

 


Prof. dr hab. Józef Borzyszkowski

 


Numer pokoju

 


91

 


Dyżury

 

 


Dane kontaktowe

 


tel.:
e-mail: instytutkaszubski@wp.pl

 


Zainteresowania badawcze

 


- Dzieje i kultura Kaszubów i Pomorza.

- Jego dorobek naukowy obejmuje kilkadziesiąt książek własnych, bądź takich, których jest współautorem czy redaktorem, oraz setki artykułów naukowych i popularno-naukowych.

- Jest wydawcą i promotorem wielu tomów wspomnień Pomorzan i tomików poezji – dawnych i współczesnych twórców.

- Zainicjował i realizuje wydawaną przez Instytut Kaszubski serię „Pro memoria…”, poświęconą generalnie wybitnym Kaszubom i Pomorzanom, w której znalazł się również tom: „Pro memoria Ks. Józef Tischner (1931-2000). Filozof Szczęsnych Darów.”

- W latach 70. był opiekunem Sekcji Etnograficznej Studenckiego Koła Naukowego Historyków UG, prowadzącej badania w okolicach Jeziora Żarnowieckiego w związku z budową zespołu elektrowni… Ich owocem m.in. jest jego książka „Nadole. Przeszłość wsi w pamięci jej mieszkańców” (2 wydania) oraz Zagroda Skansenowska w Nadolu, Oddział Muzeum w Pucku. Wśród uczniów Profesora, uczestników i absolwentów jego seminarium doktorskiego jest grono muzealników – etnografów.

- Jest współautorem t. IV, cz. II „Historii Pomorza”, zawierającego jego opracowania dot. dziejów literatury polskiej i kaszubskiej na Pomorzu w XIX wieku oraz kultury materialnej i duchowej ludności Pomorza w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku

 


Najważniejsze publikacje

 


Antropologia Kaszub i Pomorza: badania, kultura, życie codzienne, Gdańsk: Instytut Kaszubski, 2010.

Kaszubi a Gdańsk. Kaszubi w Gdańsku, [wspólnie z: Katarzyna Kulikowska, Cezary Obracht-Prondzyński] Gdańsk: Instytut Kaszubski, 2009.

The Kashubs, Pomerania and  Gdańsk, [tłum. Tomasz Wicherkiewicz], Gdańsk-Elbląg: Instytut Kaszubski, Uniwersytet Gdański, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2005.

O Kaszubach w Kanadzie. Kaszubsko-kanadyjskie losy i dziedzictwo kultury, Gdańsk – Elbląg: Instytut Kaszubski, Uniwersytet Gdański, Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2004.

Boże Męki. Krzyże i kapliczki przydrożne na Kaszubach, [wspólnie z: A. Klejna], Gdańsk-Pelplin: Instytut Kaszubski, Bernardinum, 2004.

Die Kaschuben, Danzig und Pommern, Gdańsk-Wejherowo: Instytut Kaszubski, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 2002.

Aleksander Majkowski (1876–1938). Biografia historyczna, Gdańsk-Wejherowo: Instytut Kaszubski, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 2002.

Kaszubsko-pomorscy duszpasterze – współtwórcy dziejów regionu, Gdańsk-Wejherowo: Instytut Kaszubski, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, 2002.

Tam gdze Kaszëb początk. Dzieje i współczesność wsi gminy Karsin, Gdańsk-Karsin 2001; II wyd. Gdańsk-Karsin 2003.

Z dziejów Kościoła katolickiego na Kaszubach i Pomorzu w XIX i XX wieku, Gdańsk-Pelplin 2000.

Gdańsk i Pomorze w XIX i XX wieku. Studia z dziejów i kultury regionu,  Gdańsk: Wydawnictwo UG, 1999.

Historia Kaszubów [w:] Historia, geografia, język i piśmiennictwo Kaszubów. Historia, geògrafia, jāzëk i pismienizna Kaszëbów [wspólnie: Jan Mordawski, Jerzy Treder] [redakcja  Jana Mordawskiego]; tł. Jerzy Treder. Gdańsk: Wyd. M. Rożak, Instytut Kaszubski, 1999.