Program wymiany studentów ERASMUS+

 

 

 

 


 

 

Koordynatorem Programu ERASMUS na Etnologii jest dr Monika Milewska.

 

 


 

 

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna Erasmus+

 

W dniu 7 marca 2018 o godz. 15:30 w pokoju 103 w Instytucie Archeologii i Etnologii odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna w ramach rekrutacji studentów do programu ERASMUS+.

 

Wyniki zostaną od razu podane w dniu naboru.

 

Wszyscy zainteresowani wyjazdem na stypendium proszeni są o wcześniejszy kontakt z dr Moniką Milewską.

 

 

 

 

 

Kryteria wyboru kandydatów:


 

 

1. średnia ocen z całości studiów na Etnologii (nie niższa niż 3,7);

 

2. bardzo dobra czynna znajomość języka angielskiego na poziomie B2 (poziom znajomości języka będzie weryfikowany przez nowe narzędzie internetowe na dalszych etapach rekrutacji);

 

3. w przypadku wyjazdów do Niemiec i Belgii dodatkowym atutem będzie znajomość odpowiednio języka niemieckiego lub francuskiego;

 

4. osiągnięcia naukowe (działalność w kole naukowym, ewentualne publikacje, udział w konferencjach studenckich, udokumentowane zainteresowania danym regionem itp.). 

 

 

 

 

 

Wymagane dokumenty:


 

 

- list motywacyjny wraz ze średnią ocen ze studiów na Etnologii poświadczoną w dziekanacie

 

- dokumenty potwierdzające biegłą znajomość języka angielskiego (np. kopia świadectwa maturalnego, certyfikaty zdanych egzaminów, ukończonych kursów itp.); rozmowa kwalifikacyjna może być częściowo prowadzona w języku angielskim

 

- dokumentacja osiągnięć, np. opublikowane artykuły, sprawozdania z działalności w kole naukowym (opcjonalnie)

 

- zaświadczenie z Dziekanatu o pobieraniu stypendium socjalnego (opcjonalnie)

 

 

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć w dniu rozmowy kwalifikacyjnej, tzn. 7 marca 2018!

 

Nie będzie możliwości ich donieść w terminie późniejszym! Niekompletna dokumentacja może być podstawą do odrzucenia kandydatury.

 

 

 

 

 

 

Pozostałe informacje:


 

 

- Według nowych zasad o wyjazd mogą się ubiegać także osoby, które już uczestniczyły w programie Erasmus. Każdy student ma prawo do 12 miesięcy pobytu na Erasmusie na jednym stopniu studiów, wliczane są w to również praktyki Erasmus.

 

- Uwaga! Wyjazdy na drugim roku licencjatu mogą trwać jeden lub dwa semestry, a na trzecim roku mogą być realizowane tylko w semestrze zimowym. Studenci obecnego roku trzeciego mogą ubiegać się o wyjazd w trybie warunkowym - będzie on realizowany na pierwszym roku magisterki na kierunku Etnologia w semestrze letnim.

 

- Stypendium wynosi 450 euro/miesiąc w wypadku wyjazdów do Belgii i Niemiec, oraz 400 euro/miesiąc dla studentów wyjeżdżających do Chorwacji, Słowacji, Czech i Litwy.

 

- Można też uzyskać dodatkowo stypendium socjalne w wysokości ok. 200 euro/miesiąc. Student może je otrzymać tylko pod warunkiem, że w terminie rekrutacji posiada ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG. Odpowiednie zaświadczenie z dziekanatu należy przedłożyć w dniu rekrutacji.

 

- Etnologia ma obecnie podpisane umowy z siedmioma uniwersytetami partnerskimi. Są to:

 

-> Uniwersytet Komenskiego w Bratysławie (Słowacja) - 2 miejsca

 

-> Uniwersytet Marcina Lutra w Halle (Niemcy) - 2 miejsca (wymagana bardzo dobra znajomość języka niemieckiego)

 

-> Uniwersytet Masaryka w Brnie (Czechy) – 2 miejsca

 

-> Uniwersytet Katolicki w Louvain (Belgia) - 1 miejsce, tylko studia magisterskie

 

-> Uniwersytet Wileński (Litwa) - 2 miejsca

 

-> Uniwersytet w Würzburgu (Niemcy) - 2 miejsca

 

-> Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja) – 2 miejsca

 

 

- Więcej informacji na temat samej inicjatywy wymiany studentów Erasmus znajduje się na stronie Wydziału Historycznego UG.