Syllabusy

 

 

 

studia licencjackie

 

 

I rok

 

Etnologia Europy

Etnografia Polski (ćwiczenia)

Etnografia Polski (wykład)

Filozofia

Kulturowe wymiary transportu wodnego (MR: PL)

Mapa etniczna świata

Metodyka badań terenowych (wykład)

Metodyka badań terenowych (ćwiczenia)

Podstawy warsztatu naukowego

Wstęp do etnologii

 

 

II rok

 

Antropologia jedzenia (fakultet)

Antropologia wsi

Etnografia w biznesie (fakultet)

Etnologia Pomorza

Etnologia religii

Etnologia krajów pozaeuropejskich (wykład)

Etnologia pozaeuropejska (ćwiczenia)

Folklorystyka

Kultura mniejszości narodowych, etnicznych i wyznaniowych (MR: PL)

Kultura popularna w Japonii (mgr M. Jaworska)

Metodologia nauk społecznych

Muzealnictwo

Pogranicza antropologii kulturowej i psychologii (fakultet)

 

 

 

III rok

 

Antropologia miasta

Antropologia władzy (fakultet)

Antropologia współczesności

Etnologia ludów nadmorskich

Język a kultura

Kultura w pradziejach (dr S. Paszke) (dostępny wkrótce)

Przekład w antropologii (fakultet)

Seminarium licencjackie

Szamanizm (fakultet)

Sztuka ludowa

Współczesne zróżnicowanie kulturowe i etniczne Pomorza (MR: PL)

 

 

 

 

 

studia magisterskie

 

 

 

I rok

 

Antropologia kulturowa i społeczna

Antropologia wizualna (warsztaty)

Interpretacje źródeł dla etnologów

Jedzenie i ideologia (AIK)

Kultura Islamu (AIK)

Seminarium magisterskie

Teorie kultury

Współczesne orientacje w etnologii

Żydzi na Pomorzu (wykład monograficzny)

 

 

 

II rok

 

Antropologia szkoły (AIK)

Antropologia stosowana (warsztaty) (dostępny wkrótce)

Filozofia Kultury

Komunizm jako codzienne doświadczenie (w. monograficzny)

Kultura Azji Środkowej (wykład humanistyczny)

Projektowanie grantów (fakultet)

Seminarium magisterskie

Tradycyjne prawo i system wartości u ludów Australii i Oceanii (fakultet)

Władza i sacrum (wykład humanistyczny)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

inne:

 

Antropologia edukacji (fakultet)

Etnolog na rynku pracy: elementy praktyczne (fakultet)

Ewolucja wodnych środków transportu (prof. W. Ossowski) (w. humanistyczny)

Interpretacja języków azjatyckich (warsztaty)

Islam w dzisiejszej Europie (MR: EU)

Islam w Polsce (wykład humanistyczny)

Język i kultura Japonii (AIK)

Język japoński dla etnologów (fakultet)

Kultura i pismo (AIK)

Kultura i społeczeństwo japońskie (MR: ŚW)

Kultura w pradziejach (prof. A. Kowalski)

Literatura kaszubska (wykład monograficzny)

Polacy w Szwecji (wykład monograficzny)

Teorie kultury (dr T. Buliński)

Interpretacja źródeł historycznych (dr J. Drozd) (warsztaty)

Wprowadzenie do antropologii Japonii (AIK)

 

 

 


 

 

 

AIK  -  Antropologiczne Interpretacje Kultury

 

MR: PL  -  monografia regionalna: Polska

 

MR: EU  -  monografia regionalna: Europa

 

MR: ŚW  -  monografia regionalna: świat