ZASADY REKRUTACJI – I STOPIEŃ STUDIÓW

 

 

 

 

Przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na kierunku etnologia następuje na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. W przypadku nowej matury brane są pod uwagę wyniki uzyskane z części pisemnej egzaminu, w przypadku nowej matury 2002 część zewnętrzna egzaminu; procedurę rekrutacyjną w przypadku kandydatów, którzy zdawali starą maturę opisuje § 6 Uchwały.

 

 

 

Limit miejsc: 25.

 

Opłata rekrutacyjna

 

Wymagane dokumenty

 

Progi punktowe w latach ubiegłych

 

 

 

 

ETNOLOGIA
studia stacjonarne I stopnia

Kryteria kwalifikacyjne:
konkurs świadectw dojrzałości 1), 2), 3), 4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,2

jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski

0,2

historia 5)

0,5

historia sztuki 5)

0,5

geografia 5)

0,5

WOS 5)

0,5

matematyka 5)


0,5

1) Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.


2) Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,5.


3) § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).


4) Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.


5) Jeden z pięciu przedmiotów do wyboru.

 

 

 

 


 

 

 

ETNOLOGIA
studia niestacjonarne I stopnia

Kryteria kwalifikacyjne:
konkurs świadectw dojrzałości 1), 2), 3), 4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,2

jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski

0,2

historia 5)

0,5

historia sztuki 5)

0,5

geografia 5)

0,5

WOS 5)

0,5

matematyka 5)

0,5

 

 

1) Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje 0 punktów za ten przedmiot.


2) Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,5.


3) § 5 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).


4) Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 6 Uchwały Senatu.


5) Jeden z pięciu przedmiotów do wyboru.

 

 

 

 


 

Kryteria opisane na podstawie Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 23/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019.