ZASADY REKRUTACJI – PIERWSZY STOPIEŃ STUDIÓW

 

Przyjęcie na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia na kierunku etnologia następuje na podstawie konkursu świadectw dojrzałości. W przypadku nowej matury brane są pod uwagę wyniki uzyskane z części pisemnej egzaminu, w przypadku nowej matury 2002 część zewnętrzna egzaminu; procedurę rekrutacyjną w przypadku kandydatów, którzy zdawali starą maturę opisuje § 7 Uchwały nr 29/10.

 

 

ETNOLOGIA
studia stacjonarne I stopnia

Kryteria kwalifikacyjne
konkurs świadectw dojrzałości 1),2),3),4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,2

jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski

0,2

historia5)

0,6

historia sztuki5)

0,4

geografia5)

0,4

WOS5)

0,4

Matematyka5)


0,4

1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,5.
3. § 6 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 7 Uchwały Senatu.
5. Jeden z pięciu przedmiotów do wyboru.

 

 

 

ETNOLOGIA
studia niestacjonarne I stopnia

Kryteria kwalifikacyjne
konkurs świadectw dojrzałości 1),2),3),4)

przedmiot

mnożnik przedmiotu

język polski

0,2

jeden przedmiot do wyboru spośród: język angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski

0,2

historia5)

0,6

historia sztuki5)

0,4

geografia5)

0,4

WOS5)

0,4

Matematyka5)

0,4

1. Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot.
2. Wynik egzaminu mnoży się przez mnożnik przedmiotu, a wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnoży się dodatkowo przez współczynnik 1,5.
3. § 6 Uchwały Senatu określa szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów z maturą międzynarodową IB (ust. 1 i 2), maturą europejską EB (ust. 3), kandydatów klas dwujęzycznych (ust. 4) oraz z nową maturą 2002 (ust. 5).
4. Szczegółowe zasady klasyfikacji ocen kandydatów ze starą maturą - określa § 7 Uchwały Senatu.
5. Jeden z pięciu przedmiotów do wyboru.