Tytuł naukowy, imię i nazwisko


dr Tarzycjusz Buliński

 


Numer pokoju

 


pok. 110

 


Dyżury

 

   


Dane kontaktowe

 


tel.:

e-mail: tarzycjusz.buliński@ug.edu.pl, tarzycjusz.bulinski@gmail.com

 


Zainteresowania badawcze

 


- Antropologia szkoły;
- Teoria i metodologia antropologii;
- Antropologia społeczeństw pierwotnych (Amazonia, Nowa Gwinea);
- Badania nad dzieciństwem (childhood studies).

 


Najważniejsze publikacje

 


Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, [wspólnie z: Mariusz Kairski], [redakcja.], UAM. Etnologia i Antropologia Kulturowa nr 26, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011, ss. 240

 

Sny, trofea, geny, zmarli. „Wojna” w społecznościach przedpaństwowych na przykładzie Amazonii – przegląd koncepcji antropologicznych, [wspólnie z: Mariusz Kairski], [wybór i opracowanie], Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006, ss. 464.

 

Człowiek do zrobienia. Jak kultura tworzy człowieka: Studium antropologiczne, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 4, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2002. 

 

School and social development among the E’ñepá Indians of the Venezuelan Amazon: An anthropological approach, “Ethnologia Polona” 2010-2011, t. 31-32: Anthropology of Politics, s. 221-238

 

Ludzie, zwierzęta i inne byty w świecie Indian Amazonii. Wstęp do perspektywizmu, w: Ludzie i nie-ludzie. Perspektywa socjologiczno-antropologiczna, red. Adriana Mica, Paweł Łuczeczko, Pszczółki: Wydawnictwo Orbis Exterior, 2011, s. 89-114

 

Czym jest antropologizacja nauki? [w:] Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów, red. Adam Pomieciński, Sławomir Sikora, Poznań: Biblioteka Telgte, 2009, s. 263-277.

Élites aparentes. Sociedades de tipo simple en el mundo contemporáneo. Maestros y líderes de las organizaciones indígenas entre los E’ñepá y Matsigenka, [wspólnie z: Mariusz Kairski], "Estudios Latinoamericanos" vol. 27, 2007, s. 105-138. Varsovia-Poznań. Red. A. Posern-Zieliński. Wydawca: Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych.

Kulturowy wymiar wychowania: praktyki i ideologie, [w:] Wychowanie. Pojęcia-procesy-konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, t. 1, red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2007, s. 95-137.

Kultura i poznanie. Wokół twórczości „późnego” Maurice`a Blocha, „Kultura Współczesna” nr 2 (40), 2004, s. 140-155.