Tytuł naukowy, imię i nazwisko

 


Dr Monika Milewska

 


Numer pokoju

 


103

 


Dyżury

 

 


Dane kontaktowe

 


tel.: + 48 58 523 37 25
monikamilewska@yahoo.com

 


Zainteresowania badawcze

 


- Antropologia historii;
- historia mentalności, badania nad propagandą i ideologiami totalitarnymi;
- mity polityczne;
- kult jednostki, rewolucja francuska i epoka napoleońska

 


Najważniejsze publikacje

 


Książki

 


Bogowie u władzy. Od Aleksandra Wielkiego do Kim Dzong Ila. Antropologiczne studium mitów boskiego władcy, „słowo/obraz terytoria”, Gdańsk 2012, ss. 336;

Ocet i łzy. Terror Wielkiej Rewolucji Francuskiej jako doświadczenie traumatyczne, “słowo/obraz terytoria”, Gdańsk 2002, ss. 302;
 


Wybrane artykuły

 


Krv i revolucija. Antropološka studija, „Forum. Mjesečnik Razreda za Kniževnost Hrvatske Akademije Znanosti i Umjetnosti”, nr 1-3, 2011, ss. 5-23;

Faszyzm i jego rzymski mit, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, nr 2-3, 2011, ss.286-294;

Wejście smoka w XXI wiek. Bajkowe metamorfozy smoka w perspektywie antropologicznej, [w:] „Sztuka dla dziecka – tradycja we współczesności”, red. Grzegorz Leszczyński i Hanna Gawrońska, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Poznań 2011, ss.177-188;

Religious Aspects of the 20th Century Personality Cult, „Kultura i Historia”, nr 18, 2010, (pismo on-line);

Dziecko totalitarne, „Dialog”, nr 3, 2010, ss.58-71;

Śmierć u narodzin kina, ”Kwartalnik Filmowy”, nr 45/2004;

L’enfer révolutionnaire. Le diable et les enfers dans la littérature politique française des années 1789-1799, “Acta Poloniae Historica”, 78, 1998.

Bóg Woltera, “Społeczeństwo Otwarte”, 4, 1996, ss.30-35.