Tytuł naukowy, imię i nazwisko

 


dr Mariusz Kairski

 


Numer pokoju

 


pok. 110

 


Dyżury

 

 


Dane kontaktowe

 


tel.:
e-mail: mariusz.kairski@gmail.com

 


Zainteresowania badawcze

 


- teoria społeczeństw pierwotnych;
- język i komunikacja symboliczna w społeczeństwach pierwotnych;
- Indianie Ameryki Południowej, Amazonia (etnohistoria, zmiana kulturowa, ekologia kulturowa, struktura społeczna, struktura symboliczna)

 


Najważniejsze publikacje

 

 


Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, [wspólnie z: Tarzycjusz Buliński], (red.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2011.

Estudio antropológico para crear la propuesta de la reserva territorial Yavarí-mirím (Loreto), Perú”, Lima: Asociación Interétnica del Desarollo de la Selva Peruana 2009 [wspólnie z: Łukasz Krokoszyński, Paweł Chyc, Iwona Stoińska-Kairska]

Sny, trofea, geny, zmarli. „Wojna” w społecznościach przedpaństwowych na przykładzie Amazonii – przegląd koncepcji antropologicznych, [wspólnie z: Tarzycjusz Buliński], (red.), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006.

Indianie Ameryki Środkowej i Południowej. Demografia, rozmieszczenie, sytuacja etno-kulturowa, t. 1: Analiza etnologiczna, t. 2: Indeksy, Poznań-Warszawa: Centrum Studiów Latynoamerykańskich UW, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, 1999.

La actual situación etno-cultural de los grupos etno-linguisticos nativos de America del sur, t. 1: Mapas e Indices, ss. 321, t. 2: Apendices, ss. 229, Quito: Abya Yala, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, 1998.