Tytuł naukowy, imię i nazwisko

 


dr Jacek Splisgart

 


Numer pokoju

 


111

 


Dyżury

 

 


Dane kontaktowe

 


tel.:
e-mail: jacek.splisgart@ug.edu.pl

 


Zainteresowania badawcze

 


- antropologia ludów morza,
- antropologia rodziny,
- historia etnologii i antropologii kulturowej,
- historia oraz współczesne kierunki badań japońskiej etnologii,
- historia państw Dalekiego Wschodu (Japonia, Korea, Chiny),
- obrzędy pogrzebowe oraz kult zmarłych, przemiany w japońskiej obrzędowości dorocznej i rodzinnej,
- status grup mniejszościowych we współczesnej Japonii oraz ich wizerunek w kulturze masowej,
- studia kulturowe,
- tożsamość etniczna i narodowa,
- tradycyjna i współczesna kultura japońska,
- zmiana kulturowa (tradycja/nowoczesność i lokalność/globalność).

 


Najważniejsze publikacje

 


Książki:

 

Obrzędowość rodzinna w Japonii. Społeczny wymiar obrzędów przejścia oraz kultu zmarłych wczoraj i dziś, Wrocław 2012.

 

Artykuły/rozdziały w książkach:

 

(wspólnie z M. Jaworską), Zmiany w kulcie zmarłych w Japonii na przykładzie święta bon, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej”, nr 4/2013 [przyjęte do druku], ss. 16.

Od historii pisanej do historii mówionej. Wpływ myśli Yanagita Kunio na rozwój nauk etnologicznych w Japonii, (w:) M. Żmudzka-Brodnicka, M. Brodnicki, J. Serkowska-Mąka (red.), Historia – Interpretacja – Reprezentacja, Gdańsk [w druku], ss. 12.

Obrzędowość okresu dojrzewania jako istotny składnik procesu kształtowania się tożsamości kulturowej i etnicznej we współczesnej Japonii, „Gdańskie Studia Azji Wschodniej”, nr 2/2012: 114-129.

Przemiany ekonomiczne a kultura japońska w latach 1870-1945, (w:) R. Vorbrich (red.) Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne, Wrocław, 2012, s. 169-180.

Wpływ mediów na przemiany kultury i społeczeństwa japońskiego w XX wieku, (w:) W. Kuligowski, M. Hermanowski (red.) Kultura na pilota. O zmediatyzowanych wymiarach rzeczywistości społecznej, Poznań, 2012, s. 36-49.

Zmiana modelu japońskiej rodziny, a sytuacja ludzi starszych, (w:) Kulturowe konteksty starości, Wrocław 2010, ss. 14.

Pōrando no minzokugaku no rekishi (History of polish ethnology), „Bulletin of the National Museum of Japanese History”, Sakura, nr 148/2008: 33-62.

Instytucja gejszy. Przykład adaptacji tradycji w społeczeństwie japońskim, „LUD” nr 89/2005: 141-155.

 

Tłumaczenia:

 

Sekizawa Mayumi, Powojenny rozwój ekonomiczny a zmiana modelu życia Japończyków, (w:) R. Vorbrich (red.) Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne, Wrocław, 2012, s. 195-209.

Shintani Takanori, Wpływ mechanizacji rolnictwa na życie wiejskie w Japonii, (w:) R. Vorbrich (red.) Rozwój a kultura. Perspektywy poznawcze i praktyczne, Wrocław, 2012, s. 181-194.

 

Inne:

 

Autor wystawy fotograficznej „Rok w Japonii”, Bytom 2009.