ZASADY REKRUTACJI – II STOPIEŃ STUDIÓW

 

 

 


Podstawą postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia jest konkurs dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzony w systemie IRK dla absolwentów wszystkich kierunków studiów I stopnia.

 

 

O przyjęcie na studia magisterskie etnologii mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych (I stopnia)!

 

 

 

 

 

Kryteria kwalifikacyjne:

 


 

Punktacja – max 100 pkt

 

 

Limit miejsc: 25.

 

Opłata rekrutacyjna

 

Wymagane dokumenty

 

Progi punktowe w latach ubiegłych

 

 

 

Ocena na dyplomie – max 100 pkt.

 

 

Ocena

na dyplomie

Punkty

Skala 2-5

Skala 2-6

6

-

100

5,5

-

92

5

100

83

4,5

90

75

4

80

66

3,5

70

58

3

60

50

 

 

 


 

Kryteria opisane na podstawie Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 23/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2018/2019.