ZASADY REKRUTACJI – DRUGI STOPIEŃ STUDIÓW

 

Podstawą postępowania rekrutacyjnego na studia drugiego stopnia są:

konkurs  dyplomów ukończenia studiów pierwszego stopnia prowadzony

w systemie IRK dla absolwentów etnologii (studia I stopnia)

oraz konkurs dyplomów i rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów,

którzy ukończyli studia inne niż na kierunku etnologia.

 

 

1. Kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów studiów I stopnia na kierunku etnologia

Punktacja – max 100 pkt

 

Ocena na dyplomie – max 100 pkt

Ocena

na dyplomie

Punkty

Skala 2-5

Skala 2-6

6

-

100

5,5

-

92

5

100

83

4,5

90

75

4

80

66

3,5

70

58

3

60

50

 

 


 

2. Kryteria kwalifikacyjne dla absolwentów studiów wyższych innego kierunku

Punktacja – max 100 pkt   w tym:

 

A. Ocena na dyplomie – max 60 pkt

 

Ocena na dyplomie

Punkty

Skala 2-5

Skala 2-6

6

-

60

5,5

-

55

5

60

50

4,5

55

45

4

50

40

3,5

45

35

3

40

30


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

B. Rozmowa kwalifikacyjna  z zakresu etnologii  (Polski, Europy, świata do wyboru przez kandydata)

i antropologii kulturowej  - max 40 pkt

 

Ocena

Punkty

5

40

4,5

35

4

30

3,5

25

3

20