Tytuł naukowy, imię i nazwisko

 


prof. Andrzej Piotr Kowalski

 


Numer pokoju

 


103

 


Dyżury

 

 


Dane kontaktowe

 


tel.: (+48 58) 523 37 25
e-mail: a.p.kowalski@wp.pl

 


Zainteresowania badawcze

 


- Filozofia i kulturowa antropologia wspólnot protohistorycznych;
- archaiczne formy doświadczenia i oglądu świata, tzw. etnofilozofia i etnopsychologia;
- teoria mitu i myślenia magicznego;
- lingwistyczne rekonstrukcje starożytnych kategorii kulturowych (prehistoria idei i wyobrażeń z zakresu etyki, estetyki). Podstawy warsztatowo - empiryczne: znajomość leksykografii indoeuropejskiej i nostratycznej (nostratic), archeologia i sztuka wspólnot starożytnego Barbaricum.

 


Najważniejsze publikacje

 


Antropologia zamierzchłych znaczeń, Toruń 2014.

Mit a piękno. Z badań nad pochodzeniem sztuki, Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Epigram,  2013.

Estetyka w archeologii: antropomorfizacje w pradziejach i starożytności [wspólnie z: Ewa Bugaj] (red.), Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010.

Bezpieczeństwo ontologiczne, [wspólnie z: Artur Dobosz], (red.), Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza "Epigram", 2007.

Estetyka w archeologii [wspólnie z: Bogusław Gediga], (red.), Gdańsk : Muzeum Archeologiczne, 2003.

Konstruktywizm w humanistyce [wspólnie z: Anna Pałubicka], (red.), Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza "Epigram", 2003.

Myślenie przedfilozoficzne: studia z filozofii kultury i historii idei, Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2001.

Eidolon: kultura archaiczna w zwierciadle wyobrażeń, słów i rzeczy, [wspólnie z: Helga van den Boom, Marian Kwapiński], (red.), Gdańsk: Muzeum Archeologiczne, 2000.

Symbol w kulturze archaicznej, Poznań: Wyd. Naukowe Instytutu Filozofii UAM, 1999.